انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

تولید دستگاه حضور و غیاب پرتابل و احراز هویت

ویژه

قیمت دستگاه حضور و غیاب پرتابل و احراز هویت

دستگاه حضور و غیاب پرتابل و جمع آوری اطلاعات. • ثبت افراد حاضر در جلسات اداری در راستای ارتقاء نظم. • احراز هویت افراد در کلیه فضاهای اداری ، بیمارستانی ، نظامی ، قضایی و .... • مناسب گشت و نگهبانی ...

41 دقیقه پیش