انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
8 مورد آگهی یافت شد.

تیغ میکروتوم N35

تیغ میکروتوم

فروش تیغ میکروتوم . تیغ میکروتوم لایکا. تیغ میکروتوم ارما. تیغ میکروتوم فدر. تیغ میکروتوم هیستو. تیغ میکروتوم ارما. تیغ میکروتوم جم اندونزی. تیغ جراحی. A35 . R35 . A35 . N35 . C35 . 819. High ....

5 ماه پیش

قالب بافت، قالب امبدینگ

... + قالب امبدینگ بافت. Tissue Embedding Mold. . لیست سایر اقلام پاتولوژی موجود و آماده تحویل . تیغ میکروتوم فدر Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35. تیغ میکروتوم کمپانی لایکا Leica آلمان 819 ...

3 سال پیش

چسب فروزن، چسب کرایو ، چسب OCT

... Cutting Temperature compound. OCT compound. . لیست سایر اقلام پاتولوژی موجود و آماده تحویل . تیغ میکروتوم فدر Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35. تیغ میکروتوم کمپانی لایکا Leica آلمان 819 ...

3 سال پیش

تیغ فدر

تیغ میکروتوم C35 مخصوص برش بافت های فروزن سکشن. تیغ میکروتوم N35 مخصوص برش بافت سخت و نرم. کابرد جنرال. تیغ میکروتوم A35 مخصوص برش بافت سخت. تیغ میکروتوم S35 مخصوص برش بافت نرم. تیغ میکروتوم R35 ...

3 سال پیش

تیغ میکروتم

تیغ میکروتوم C35 مخصوص برش بافت های فروزن سکشن. تیغ میکروتوم N35 مخصوص برش بافت سخت و نرم. کابرد جنرال. تیغ میکروتوم A35 مخصوص برش بافت سخت. تیغ میکروتوم S35 مخصوص برش بافت نرم. تیغ میکروتوم R35 ...

3 سال پیش

تیغ میکروتم

واردات فروش انواع تیغ میکروتوم. وارد کننده توزیع کننده انواع تیغ میکروتوم. تیغ میکروتوم ژاپنی تیغ میکروتوم آلمانی. Disposable Microtome Blade. Feather Microtome Blade. Leica Microtome Blade. . تیغ ...

3 سال پیش

هولدر تیغ میکروتوم

هولدر تیغ میکروتوم کمپانی Feather ژاپن . هولدر تیغ میکروتوم کمپانی SCILAB انگلیس. هولدر تیغه میکروتوم کمپانی Feather ژاپن . هولدر تیغه میکروتوم کمپانی SCILAB انگلیس. پایه نگهدارنده تیغ میکروتوم. پایه ...

4 سال پیش

تیغ میکروتوم

تیغ میکروتوم کمپانی فدر ژاپن. تیغه میکروتوم کمپانی فدر ژاپن. تیغ میکروتوم Feather ژاپن A35, R35, C35 ,S35 ,N35. تیغ میکروتوم S35 مخصوص بافت نرم. تیغ میکروتوم A35 مخصوص بافت سخت. تیغ میکروتوم N35 ...

4 سال پیش