انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
9 مورد آگهی یافت شد.

خرید MIBC

ویژه

خریدفلوکولانت - فروش فلوکولانت

خرید فلوکولانت - فروش فلوکولانت یا پودر تصفیه پساب در شرکت شیمی معادن فرداد ایرانیان با بیش از 20سال سابقه در زمینه تولید و تأمین معرف های فلوتاسیون کلکتورها، کفسازهاو منعقدکننده ها موردمصرف در سنگ ...

6 ساعت پیش
ویژه

خرید PAX - فروش PAX

خرید PAX - فروش PAX در شرکت شیمی معادن فرداد ایرانیان واردکننده کلکتور PAX با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید و تأمین معرف های فلوتاسیون کلکتورها - کفسازها و منعقدکننده ها .. pax به جهت آبران کردن ...

6 ساعت پیش
ویژه

خرید کفساز MIBC - فروش کفساز MIBC

خرید کفساز MIBC - فروش کفساز MIBC در شرکت شیمی معادن فرداد ایرانیان با بیش از 20 سال سابقه در زمینه تولید و تأمین معرف های فلوتاسیون کلکتورها- کفسازها . منعقدکننده ها.. شرکت شیمی فرداد ایرانیان ...

6 ساعت پیش

خرید فلوکولانت - پلی آکریل آمید - فروش فلوکولانت - پلی آکریل آمید

خرید فلوکولانت - پلی آکریل آمید - فروش فلوکولانت - پلی آکریل آمید در شرکت شیمی معادن فرداد ایرانیان فعال در تولید و تأمین کلکتورها، کفسازها و منعقدکننده ها .. فلوکولانت ، منعقدکننده ها ، PAM، آب صاف ...

21 ساعت پیش

خرید پلی الکترولیت - فلوکولانت - فروش پلی الکترولیت - فلوکولانت

خرید پلی الکترولیت - فلوکولانت - فروش پلی الکترولیت - فلوکولانت در شرکت پتروسروش سانیار واردکننده مستقیم مواد اولیه شیمیایی در صنایع مختلف اعم از معدنی، آرایشی بهداشتی ، دارویی، غذایی، صنعتی، شوینده ،...

5 روز پیش

خرید آب صاف کن - فلوکولانت - فروش آب صاف کن - فلوکولانت

خرید آب صاف کن - فلوکولانت - فروش آب صاف کن - فلوکولانت در شرکت پتروسروش سانیار ایرانیان وارد کننده مواد اولیه شیمیایی و تولید و تأمین کلکتورها، کفسازها و منعقدکننده ها .. فلوکولانت ، پلی آکریل آمید ،...

5 روز پیش

خرید PAM - فلوکولانت - فروش PAM - فلوکولانت

خرید PAM - فلوکولانت - فروش PAM - فلوکولانت در شرکت پتروسروش سانیار واردکننده مواد اولیه شیمیایی در صنایع مختلف از جمله معدنی، دارویی، آرایشی بهداشتی ، غذایی، صنعتی ، شوینده و رنگ و رزین .. ماده PAM ...

5 روز پیش

خرید پلی آکریل آمید - فلوکولانت - فروش پلی آکریل آمید - فلوکولانت

خرید پلی آکریل آمید - فلوکولانت - فروش پلی آکریل آمید - فلوکولانت در شرکت پتروسروش سانیار ایرانیان فعال در زمینه واردات مواد اولیه شیمیایی در صنایع مختلف اعم از غذایی، دارویی ، آرایشی بهداشتی ، معدنی ...

5 روز پیش

خرید فلوکولانت - فروش فلوکولانت

خرید فلوکولانت - فروش فلوکولانت در شرکت پتروسروش سانیار ایرانیان واردکننده مواد اولیه شیمیایی در حوزه های غذایی، آرایشی بهداشتی ، معدنی ، رنگ و رزین ، صنعتی ، شوینده ، دارویی .. خرید و فروش فلوکولانت ...

5 روز پیش