در جستجوی

درمان ارتزی دراپ فوت

2 مورد آگهی یافت شد.

دراپ فوت

... و همچنین جلوگیری از تشدید این دفورمیتی نیاز به پوشیدن ارتز و کفش مناسب دارند. ارتزهای مناسب برای درمان دراپ فوت شامل ارتزهایی مثل AFO,Foot-Up, short brace می باشد.. کلینیک تخصصی ارتز و پروتز باتیس ...

یک سال پیش

افتادگی مچ پا یا دراپ فوت و ارتزFoot-Up

... خود را روی زمین می کشد و قادر به بلند کردن پنجه ها از روی زمین و حرکت مچ پا به سمت بالا نمی باشد.. درمان ارتزی. . استفاده از ارتزهایی از قبیل AFO, Foot-up و بریس کوتاه جهت اصلاح راه رفتن ضروری می ...

یک ماه پیش