دروس پیش دانشگاهی هنر

(1مورد آگهی)

... جزئیات شهر محل تحصیل، نوع دانشگاه و معدل). 9. حد اقل شهریه پیشنهادی شما جهت یک جلسه تدریس. 10. اگر دروس دانشگاهی تدریس میکنید چه دروسی ؟. 11. در صورت تدریس نرم افزارهای تخصصی سابقه فعالیتها و زمینه ...

مشاهده آگهی
آگهی های جدید این گروه