در جستجوی

دریپر جین

1 مورد آگهی یافت شد.

دریپر قطره چکان

تجهیزات آبیاری قطره ای شامل انواع دریپر، قطره چکان، لوله دریپردار، پمپ، دوزینگ پمپ، دیزل ژنراتور، لوله پلی اتیلن، اتصالات مربوطه ... می باشدکه همگی درمجموعه کشت وکارقابل ارائه می باشند.. تنهاترین ، ...

28 روز پیش