در جستجوی

دفورمیتی های پا

1 مورد آگهی یافت شد.

دراپ فوت

... در بلند کزدن قسمت پنجه پا است که گاهی موقتی است ودر سایر موارد دائمی می باشد.. افراد مبتلا به این دفورمیتی پا هنگام راه رفتن قسمت جلوی پای خود را روی زمین می کشند که در دراز مدت باعث بی حس شدن پوست ...

یک سال پیش