انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
12 مورد آگهی یافت شد.

دكترای اخلاق پزشكی

خصوصیات بهترین دکتر طب سنتي

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش

طب ایرانی سنتی و تدابیر اصلاح سبک زندگی

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی. دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش

کاربردهای حجامت - حجامت چیست؟

... با مدرك بين المللي TUV. متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش

بهترین متخصص بادکش درمانی در شرق تهران دکتر مهدیه صنعتگر

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش

بهترین متخصص طب هالستیک - طب کل نگر

دكتر مهديه صنعت گر پژوهشگر و بهترین متخصص طب هالستيک - طب كل نگر. دكتر مهديه صنعت گر . Assistant Traditional. متخصص طب كل نگر . مزاج شناسي و طب ايراني با مدرك بين المللي TUV. سوابق استاد و درمانگر ...

6 ماه پیش

بهترین کلینیک طب سنتی در شرق تهران

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . حوزه فعاليت :پيشگيري و درمان، ارتقاء سطح سلامت، اصلاح مزاج ، پوست و زيبايي. ...

6 ماه پیش

برترین دکتر طب سنتی و مزاج شناسی دکتر مهدیه صنعت گر

برترین دکتر طب سنتی و مزاج شناسی دکتر مهدیه صنعت گر. دكتر مهديه صنعت گر . Assistant Traditional. متخصص طب كل نگر . مزاج شناسي و طب ايراني با مدرك بين المللي TUV. دکتر مهدیه صنعتگر جزء لیست 10 نفر از ...

6 ماه پیش

بهترین متخصص طب سنتی و مزاج شناسی دکتر مهدیه صنعتگر

بهترین متخصص طب سنتی و مزاج شناسي دكتر مهديه صنعت گر. دكتر مهديه صنعت گر . Assistant Traditional. متخصص طب كل نگر . مزاج شناسي و طب ايراني با مدرك بين المللي TUV. سوابق استاد و درمانگر محترم . مهديه ...

6 ماه پیش

مزایای بادکش درمانی - بادکش درمانی در تهران

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش

لیست بهترین دکتر طب سنتی در دکتر پیج - دکتر مهدیه صنعت گر

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . حوزه فعاليت :پيشگيري و درمان، ارتقاء سطح سلامت، اصلاح مزاج ، پوست و زيبايي. ...

6 ماه پیش

زالو درمانی و مزاج شناسی ، اصلاح مزاج دکتر مهدیه صنعت گر

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . حوزه فعاليت :پيشگيري و درمان، ارتقاء سطح سلامت، اصلاح مزاج ، پوست و زيبايي. ...

6 ماه پیش

بهترين زمان پاكسازي خون و حجامت

... محترم . مهديه صنعت گر . متخصص طب سنتی ايرانی. عضو پيوسته انجمن علمي طب سنتي ايران. رتبه سوم آزمون دكترای اخلاق پزشكی . دكتر مهديه صنعت گر . عضو مركز تحقيقات كارآزمايي باليني طب ايراني. عضو پيوسته ...

6 ماه پیش