انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

دنیس بروان

ارتوپدی فنی پاسارگاد ساخت پروتز دست و پای مصنوعی

... مصنوعی است. ساخت کفش و کفی طبی با اسکن کامپیوتری کف پا انجام می‌شود. مشاوره رایگان ارتز های کودکان دنیس بروان و پاولیک هارنس در اسرع وقت قابل انجام است.

یک سال پیش