در جستجوی

دیفیوزر استخر پرورش ماهی

3 مورد آگهی یافت شد.

دیفیوزر هوادهی جگر(jager) و سوپراتک- پاک زیست فرآیند

دیفیوزر های هوادهی(Diffuser) برای انجام فرآیند اختلاط و جهت جلوگیری از تشکیل رسوب و لجن در کف مخازن هوادهی و همچنین تزریق اکسیژن در مخازن هوادهی به باکتریهای هوازی فاضلاب به منظور تجزیه مواد آلی ...

4 روز پیش

دیفیوزر هوادهی شرکت پاک زیست فرایند - تهران

دیفیوزر هاي هوادهی(Diffuser)
.
. براي انجام فرایند اختلاط و جهت جلوگيري از تشكيل رسوب و لجن در كف مخازن هوادهی و همچنين تزريق اكسيژن در مخازن هوادهی به باكتريهاي هوازي فاضلاب به منظور تجزيه ...

3 سال پیش

شرکت ابنیه پایدار سبز تصفیه اب و فاضلاب - تهران

سيستمهاي تصفیه اب خانگي و صنعتي شامل(Water Treatment):
- سختي گير (سختي گير رزيني ، سختيگير مغناطيسي) جهت حذف سختي اب ديگهاي بخار و …(Water Softener)
- فيلتر شني (بدنه فلزي ، استيل و فيلتر ...

3 سال پیش