انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
20 مورد آگهی یافت شد.

رفع نم و نشتی پشتبام در تهران و کرج

عایق نانو روی پشتبام،رفع نشتی بام در تهران

آببندی در تهران با مواد نانوعایق . عایقکاری و رفع نم پشتبام موزاییک با رنگ نانوایزوکاور سفید . رنگ نانوی ضدآب روی پشتبام روی انواع جنس بام قابل استفاده است و با چسبندگی بالا به انواع سطح و مصالح ...

11 ساعت پیش

نانوی موزاییک جهت رفع نشتی پشتبام

نانوی موزاییک جهت رفع نشتی پشتبام . . آببندی و رفع نم پشتبام موزاییک با عایق رطوبتی نانوایزوکاور . رنگ نانوی ضدآب با کیفیت و دوام و عمر بالا . آببندی و عایقکرای در تهران با نانو. . نانو با ضمانت ....

11 ساعت پیش

عایق نانو برای آببندی و رفع نم پشتبام در کرج و تهران

رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور در تهران و کرج . آببندی و رفع نم در تهران با مواد عایق نانویی بدون تخریب سطح . . انجام عایقکاری و حل مشکل نشتی در ساختمان با مواد عایق رطوبتی نانوایزوکاور . حل مشکل ...

11 ساعت پیش

عایق نانو برای رفع نشتی در کرج و تهران و سراسر کشور

رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور در تهران و کرج . . انجام عایقکاری و حل مشکل نشتی در ساختمان با مواد عایق رطوبتی نانوایزوکاور . . آببندی و عایقکاری و درزگیری و رفع نشتی و رفع نم با مواد نانوعایق ...

11 ساعت پیش

اجرای نانوی پشتبام جهت آببندی موزاییک و سنگ

رفع نم موزاییک و نانوی نمای سنگ و آجر نانوایزوکاور. . انجام آببندی و عایقکاری پشتبام های متراژ بالا با عایق رطوبتی نانوایزوکاور. عایقکاری نانو با ضمانت در تهران . آببندی پشتبام با ضمانتنامه کتبی ...

11 ساعت پیش

آببندی و درزگیری و رفع نم با مواد نانوایزوکاور در تهران و کرج

آببندی و درزگیری و رفع نم با مواد نانوایزوکاور در تهران و کرج . "عایق نانوایزوکاور درزگیر" در تهران جهت رفع نشتی موزاییک و نانوی سنگ . نانوی سنگ نما و نانوی درزگیر سنگ و آجرنما . فروش عایق نانوی سنگ ...

11 ساعت پیش

رفع نم با مواد نانو بدون تخریب در تهران و کرج

رفع نم در تهران با مواد نانو بدون تخریب سطح . "آببندی" و "عایقکاری با نانو" در تهران با مواد عایق رطوبتی نانوایزوکاور ضدآب. . نانوی آنتی باکتریال و نانوی ضدجلبک و نانوی ضدیووی در تهران . "عایقکاری ...

11 ساعت پیش

عایق پشتبام و رفع نشتی در تهران با مواد نانو

عایقکاری با مواد نانو در تهران ر. رفع نم پشتبام با بهترین عایق نانویی بدون ترک خوردگی . . رفع نشتی پشتبام با مواد نانو در تهران و کرج . . "رفع نم موزاییک" با مواد نانو در تهران و کرج بدون نیاز به ...

11 ساعت پیش

اجرای عایق نانو در ساری

... اجرا میشود و سطح نما را کاملا ایزوله میکند . عایق بندی با مواد نانو در ساری. چسب آببندی در ساری. رفع نم و نشتی در ساری. عایق نانوی پشتبام در ساری. نانوی سنگ نما در ساری با کیفیت بالا و عایقکاری و ...

11 ساعت پیش

عایق سفید نانو برای عایقکاری پشتبام در تهران و کرج

عایق نانو پشتبام ،حل مشکل نشتی بام با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور . آببندیو رفع نشتی موزاییک و درزگیری موزاییک بام با مواد نانو. رفع نشتی موزاییک با مواد نانوایزوکاور بدون تخریب بام و بدون کندن ...

11 ساعت پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... ضدآب می باشد که این محصولات نانو بجای ایزوگام جهت آببندی انواع سطوح استفاده میشود.. . عایقکاری و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . . فروش رنگ ...

11 ساعت پیش

عایق سفید نانو برای آببندی پشتبام در تهران و کرج

عایق سفید پشتبام نانوایزوکاور جهت عایقکاری پشتبام و رفع نشتی بام . . عایق بندی پشتبام در کرج با مواد نانوایزوکاور . . رنگ عایق سفید نانوایزوکاور برای آببندی پشتبام در تهران و کرج . "عایق پشتبام در ...

11 ساعت پیش

عایق پشتبام نانو ایزوکاور برای آببندی در کرج

... در کرج. . عایق ر طوبتی نانوایزوکاور در کرج . . عایق نانوایزوکاور پشت بام . "عایق پشتبام" و "رفع نم پشتبام" با عایق نانوایزوکاور . "فروش عایق رطوبتی نانوایزوکاور در کرج". "نصب نانوعایق" و "...

11 ساعت پیش

عایقکاری پشتبام با عایق نانو بام

عایق رطوبتی نانو روی پشتبام . . آببندی و رفع نم بام در کرج . . فروش رنگ نانو در کرج و تهران . عایقکاری پشتبام با مواد نانو روی موزاییک و سنگ و سیمان در تهران و کرج . عایق نانو برای آببندی و رفع نشتی ...

11 ساعت پیش

رفع نشتی در تهران،رفع نم و نشتی موزاییک با عایق نانو در تهران

عایقکاری پشتبام با مواد عایق نانوایزوکاور در تهران. عایق نانو روی پشتبام در تهران . عایق نانو جهت رفع نشتی موزاییک در تهران . عایق نانو جهت رفع نشتی ایزوگام در تهران . اببندی و رفع نم پشتبام در تهران ...

11 ساعت پیش

عایق نانو جهت رفع نم پشتبام در تهران ،عایق بام در تهران

... پشتبام در تهران . عایق رطوبتی بام نانوایزوکاور . عایقکاری پشتبام با عایق رطوبتی نانو در تهران. رفع نشتی ایزوگام با مواد عایق نانو در تهران . رفع نشتی موزاییک بام با مواد نانوعایق در تهران . ...

11 ساعت پیش

عایق نانو در کرج،عایق نانو روی شیروانی در کرج،عایق نانو روی نما در کرج

... که سطح بام را آببندی میکند . . . فروش عایق رطوبتی درجه یک جایگزین ایزوگام و قیروگونی جهت آببندی و رفع نم پشتبام . . نانو جایگزین ایزوگتم در کرج . عایق نانوایزوکاور یک نوع عایق رطوبتی رنگی است که ...

11 ساعت پیش

عایق نانو روی ایزوگام بام،عایق نانو روی بام بتنی و سیمانی و موزاییکی

عایق نانو در تهران جهت عایقکاری روی موزاییک بام . رفع نشتی بام با مواد عایق نانوایزوکاور . پیدا کردن نشتی پشتبام در تهران و کرج . حل مشکل رطوبتی ساختمان با مواد نانوکاور. عایق کاری سقف شیروانی در ...

11 ساعت پیش

عایق نانو روی پشتبام در تهران،عایقکاری پشتبام،رفع نشتی بام در تهران

... نانو روی ایزوگام در تهران و کرج . عایق نانو روی شیروانی در کرج و تهران . اببندی و درزگیر نانو برای رفع نشتی شیروانی . پوشش رنگی روی گالوانیزه جهت جلوگیری از زنگ زدگی و پوسیدگی فلز . عایق ...

11 ساعت پیش

عایق نانو در کرج،عایقکاری در کرج ،آببندی در کرج با نانوکاور

.... نانو روی پشتبام در تهران . رنگ نانویی با قلممو روی پشتبام ایزوگام اجرا می شود و سطح ایزوگام را رفع نم م یکند و مشکل نشتی پشتبام را حل می کند و دیگر نیاز به تخریب ایزوگام یا ایزوگام جدید ندارد .. ...

11 ساعت پیش