انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
20 مورد آگهی یافت شد.

رنگ استخری ضدجلبک در شیراز

عایق استخر در شیراز

... مواد عایق نانوایزوکاور درجه یک . . نمایندگی نانو در شیراز . آببندی استخر در شیراز. عایق استخری و رنگ استخری ضدجلبک نانوایزوکاور . . فروش رنگ و عایق نانوی استخری جهت آببندی استخر و آبنما در سراسر ...

5 ماه پیش

نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز ،نانوی نما در شیراز

... . . نانو کردن نما در شیراز ،عایق رطوبتی نانو در شیراز. آببندی در شیراز با مواد نانوکریستالی بی رنگ . . نانو کردن دیواره های آجری و نانو کردن آجرنما در شیراز. "نمایندگی نانوعایق در شیراز" . تولید ...

5 ماه پیش

عایق نانو در شیراز ،رنگ نانوعایق در شیراز

عایق نانو در شیراز . رنگ نانوایزوکاور در شیراز . . رنگ نانو روی نما در شیراز،نانو کردن دیوار در شیراز . نانو کردن آجرنما در شیراز. نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز. . پوشش نانویی نما در شیراز. نانو کردن ...

5 ماه پیش

رنگ استخر نانو و عایق استخر در شیراز

آببندی استخر با رنگ استخری ضدجلبک نانوکاور در شیراز. "عایقکاری استخر" با "ؤنگ استخری نانوایزوکاور" با قلممو انجام می شود و دیگر نیازی به عایقهای قدیمی هم نیست !. . "عایق رنگ استخری نانوایزوکاور" ...

5 ماه پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . . فروش رنگ نانو و فروش عایق نانو ی آببندی استخر در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش مواد نانوعایق به ...

5 ماه پیش

عایق نانو در شیراز،چسب ضدآب در شیراز

... نیاز به تخریب سطح . . "عایق ضدآب نانوایزوکاور در شیراز" جهت عایقکاری و رفع نم سطح بام و استخر . . "رنگ نمای ساختمان در شیراز" جهت غبارگریز کردن نما و ضدآب کردن دیواره های نما . . افزایش عمر نما در ...

5 ماه پیش

فروش رنگ و رزین آببندی نانوایزوکاور

... پشتبام در اردبیل . . عایق نما در مشهد . عایق نما در اردبیل . . . عایقکاری استخر در تبریز با مواد رنگ ضدآب استخری نانوایزوکاور . . عایق رطوبتی نانوپلیمری در مشهد . . چسب آببندی و عایق رطوبتی ...

5 ماه پیش

فروش مواد اببندی نانوایزوکاور جهت عایقکاری در شیراز

عایق سفید پشتبام در شیراز . آببندی در شیراز با رنگ نانوایزوکاور . . فروش مصالح نوین ساختمانی و چسب نانوایزوکاور در شیراز . . عایق نانوپلیمری سبک روی پشتبام در شیراز . عایق نانوایزوکاور برای آببندی ...

5 ماه پیش

عایق کاری استخر در شیراز با رنگ استخری نانوایزوکاور

... در شیراز . فروش مواد نانوعایق ضدآب در شیراز . . عایقکاری شیروانی با مواد نانو در شیراز. رنگ نانو روی شیروانی در شیراز . . "آببندی استخر در شیراز" با مواد "ؤنگ استخری ضدجلبک" نانوایزوکاور ....

5 ماه پیش

عایق شیروانی و عایق سقف سوله در شیراز

... کاری شیروانی و عایق سقف سوله نانوایزوکاور. . عایق سقف سوله با عایق نانوایزوکاور ضدآب و ضدجلبک . رنگ نانو روی شیروانی جهت عایقکاری شیروانی و عایقکاری سقف سوله بجای ایزوگام . . آببندی در شیراز . ...

5 ماه پیش

عایق رطوبتی نانو در شیراز،آببندی در شیراز

عایق رطوبتی نانوایزوکاور در شیراز،آببندی در شیراز. . عایقکاری استخر و آببندی مخزن آب در شیراز با رنگ استخری نانوایزوکاور . . چسب آببندکننده بتن و چسب آببندی ملات سیمان در شیراز . . چسب ساختمانی ...

5 ماه پیش

آببندی پشتبام با عایق نانوایزوکاور در شیراز

... در شیراز. . تولید و فروش مواد ضدآب نانو در شیراز. . عایقکاری و رفع نم در شیراز. . بهترین رنگ نما در شیراز بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن . رنگ ساختمانی درجه یک جهت رنگ آمیزی نمای بیرونی ...

5 ماه پیش

عایق نانوایزوکاور پشتبام ،آببندی پشتبام

... ؛. عایق رطوبتی باکیفیت و سبک که جایگزین ایزوگام شده است. . . عایق رطوبتی حرارتی ضدجلبک و رنگ ضدیووی نانوایزوکاور جهت عای کردن انواع پشتبام و شیروانی . . عایق و رنگ استخری ضدجلبک ...

5 ماه پیش

عایق پشتبام نانوایزوکاور در شیراز

عایق پشتبام نانوایزوکاور در شیراز . آببندی در شیراز. . عایقکاری و آببندی پشتبام با رنگ عایق ضد جلبک نانوایزوکاور. عایق رطوبتی نانوکاور در شیراز . . عایقکاری پشتبام با عایق نانو باکیفیت و بادوام . ...

5 ماه پیش

فروش چسب آببندی سیمان جهت آببندی در زنجان

..." مناسب جهت "عایق دیوار کناری در زنجان " ،"عایق دیوار در معرض باران" ،"عایق نمای اصلی ساختمان" ،"رنگ نانو روی نما در زنجان " ،"رنگ نانو ضدیووی روی دیوار در زنجان " و ..... . . "رنگ نانو کشسان و ...

5 ماه پیش

فروش چسب آببنده ملات جهت آببندی در شیراز

عایق چسب ضدآب در شیراز . . فروش مواد رنگ نانو ضدجلبک در شیراز . . عایقکاری و آببندی در شیراز . فروش "چسب آببندکننده" سیمان و بتن جهت "آببندی در شیراز". عایقکاری با مواد نانو در شیراز . "آببندی در ...

5 ماه پیش

فروش مواد عایق نانوایزوکاور آببند در شیراز

... شیراز دارای حالت الاستیکی و ارتجاعی و کشسان می باشد و ترک نمی خورد . . عایق نانوایزوکاور در شیراز رنگ استخری ضدجلبک می باشد .. عایق نانوایزوکاور در شیراز پایه آب بوده و به محیط زیست آسیب نمیرساند . ...

5 ماه پیش

نانو کردن دیوار و نما با مواد عایق نانوایزوکاور

رنگ نانو روی دیوار و نما . عایق رطوبتی نانوایزوکاور روی دیواره ها و نمای ساختمان اجرا می شود . فروش عایق رطوبتی حرارتی ضدجلبک و ضدقارچ نانوایزوکاور . . مواد محلول نانوپلیمری ،جایگزین ایزوگام جهت ...

5 ماه پیش

عایقکاری با نانو در شیراز روی نما و پشتبام ؛عایق رطوبتی ضدجلبک در شیراز

... دیوار نمای خارجی ساختمان با نانو در شیراز. . عایقکاری و ایزوله نما و دیواره های ساختمان با "رنگ نانو ضدجلبک" و "پوشش نانویی آنتی باکتری". "آببندی نانویی نما" با عایق رطوبتی نانوایزوکاور . "...

5 ماه پیش

آببندی استخر در شیراز ؛ رنگ نانو در شیراز

عایق استخر نانوایزوکاور . آببندی استخر با چسب نانو در شیراز . فروش عایق و رنگ نانو ضدجلبک ضدیووی در شیراز . . عایق رطوبتی نانوایزوکاور بجای ایزوگام برای آببندی استخر در شیراز استفاده می شود . . ...

یک سال پیش