انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
24 مورد آگهی یافت شد.

رنگ ضدیووی نانو در شیراز

عایق رطوبتی نانوایزوکاور در شیراز

..." انواع سطوح استفاده میشود و جایگزین ایزوگام شده است . . . "عایق نانوپلیمری سبک بام" بصورت "رنگ الاستیک" بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن و دارای عمر و دوام بالا است . . عایق رنگ نانو بدون ...

5 ماه پیش

عایق رطوبتی نانوایزوکاور در شیراز

..." انواع سطوح استفاده میشود و جایگزین ایزوگام شده است . . . "عایق نانوپلیمری سبک بام" بصورت "رنگ الاستیک" بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن و دارای عمر و دوام بالا است . . عایق رنگ نانو بدون ...

5 ماه پیش

نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز ،نانوی نما در شیراز

... . . نانو کردن نما در شیراز ،عایق رطوبتی نانو در شیراز. آببندی در شیراز با مواد نانوکریستالی بی رنگ . . نانو کردن دیواره های آجری و نانو کردن آجرنما در شیراز. "نمایندگی نانوعایق در شیراز" . تولید ...

5 ماه پیش

عایق نانو در شیراز ،رنگ نانوعایق در شیراز

عایق نانو در شیراز . رنگ نانوایزوکاور در شیراز . . رنگ نانو روی نما در شیراز،نانو کردن دیوار در شیراز . نانو کردن آجرنما در شیراز. نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز. . پوشش نانویی نما در شیراز. نانو کردن ...

5 ماه پیش

رنگ استخر نانو و عایق استخر در شیراز

آببندی استخر با رنگ استخری ضدجلبک نانوکاور در شیراز. "عایقکاری استخر" با "ؤنگ استخری نانوایزوکاور" با قلممو انجام می شود و دیگر نیازی به عایقهای قدیمی هم نیست !. . "عایق رنگ استخری نانوایزوکاور" ...

5 ماه پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . . فروش رنگ نانو و فروش عایق نانو ی آببندی استخر در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش مواد نانوعایق به ...

5 ماه پیش

عایق رطوبتی نانو استخر در مشهد ، فروش مواد نانو شیراز

..." مناسب جهت "عایق دیوار کناری در شیراز" ،"عایق دیوار در معرض باران" ،"عایق نمای اصلی ساختمان" ،"رنگ نانو روی نما در شیراز" ،"ؤنگ نانو ضدیووی روی دیوار در شیراز" و ..... . . "رنگ نانو کشسان و ...

5 ماه پیش

رنگ نانو روی پشتبام، عایقکاری پشتبام

عایقکاری پشتبام با رنگ نانوایزوکاور. . رنگ عایق نانو با وزن کم روی لام . عایق سبک پشتبام نانوایزوکاور . . رنگ عایق نانو روی پشتبام . . نانو روی پشتبام ، عایق نانو آببندی روی پشتبام . . عایقکاری ...

5 ماه پیش

عایق نانو در شیراز،چسب ضدآب در شیراز

... نیاز به تخریب سطح . . "عایق ضدآب نانوایزوکاور در شیراز" جهت عایقکاری و رفع نم سطح بام و استخر . . "رنگ نمای ساختمان در شیراز" جهت غبارگریز کردن نما و ضدآب کردن دیواره های نما . . افزایش عمر نما در ...

5 ماه پیش

عایق پشتبام در شیراز، عایق نانو در شیراز

رنگ نانوایزوکاور نما در شیراز . آببندی استخر در شیراز. . عایق سبک پشتبام در شیراز . چسب آببندی سیمان و ملات در شیراز . فروش چسب ساختمانی نانو در شیراز . پوشش نانو روی نما و دیوار ساختمان می باشد که ...

5 ماه پیش

عایق شیروانی و عایق سقف سوله در شیراز

... کاری شیروانی و عایق سقف سوله نانوایزوکاور. . عایق سقف سوله با عایق نانوایزوکاور ضدآب و ضدجلبک . رنگ نانو روی شیروانی جهت عایقکاری شیروانی و عایقکاری سقف سوله بجای ایزوگام . . آببندی در شیراز . ...

5 ماه پیش

رنگ نانو روی پشتبام در شیراز، عایق نانوایزوکاور در شیراز

عایق رطوبتی نانوایزوکاور در شیراز . . رنگ عایق نانوپلیمری در شیراز . . تولید عایق نانوپلیمری با وزن کم عایق نانو در شیراز . . عایق سبک نانو روی پشتبام بجای ایزوگام نصب میشود . . عایق سفید بام و عایق ...

5 ماه پیش

عایق رطوبتی نانو در شیراز،آببندی در شیراز

عایق رطوبتی نانوایزوکاور در شیراز،آببندی در شیراز. . عایقکاری استخر و آببندی مخزن آب در شیراز با رنگ استخری نانوایزوکاور . . چسب آببندکننده بتن و چسب آببندی ملات سیمان در شیراز . . چسب ساختمانی ...

5 ماه پیش

آببندی پشتبام با عایق نانوایزوکاور در شیراز

... در شیراز. . تولید و فروش مواد ضدآب نانو در شیراز. . عایقکاری و رفع نم در شیراز. . بهترین رنگ نما در شیراز بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن . رنگ ساختمانی درجه یک جهت رنگ آمیزی نمای بیرونی ...

5 ماه پیش

عایق نانوایزوکاور پشتبام ،آببندی پشتبام

... ؛. عایق رطوبتی باکیفیت و سبک که جایگزین ایزوگام شده است. . . عایق رطوبتی حرارتی ضدجلبک و رنگ ضدیووی نانوایزوکاور جهت عای کردن انواع پشتبام و شیروانی . . عایق و رنگ استخری ضدجلبک ...

5 ماه پیش

فروش چسب آببندی سیمان جهت آببندی در زنجان

..." مناسب جهت "عایق دیوار کناری در زنجان " ،"عایق دیوار در معرض باران" ،"عایق نمای اصلی ساختمان" ،"رنگ نانو روی نما در زنجان " ،"رنگ نانو ضدیووی روی دیوار در زنجان " و ..... . . "رنگ نانو کشسان و ...

5 ماه پیش

فروش چسب آببنده ملات جهت آببندی در شیراز

عایق چسب ضدآب در شیراز . . فروش مواد رنگ نانو ضدجلبک در شیراز . . عایقکاری و آببندی در شیراز . فروش "چسب آببندکننده" سیمان و بتن جهت "آببندی در شیراز". عایقکاری با مواد نانو در شیراز . "آببندی در ...

5 ماه پیش

فروش مواد عایق نانوایزوکاور آببند در شیراز

... شیراز دارای حالت الاستیکی و ارتجاعی و کشسان می باشد و ترک نمی خورد . . عایق نانوایزوکاور در شیراز رنگ استخری ضدجلبک می باشد .. عایق نانوایزوکاور در شیراز پایه آب بوده و به محیط زیست آسیب نمیرساند . ...

5 ماه پیش

نانو کردن دیوار و نما با مواد عایق نانوایزوکاور

رنگ نانو روی دیوار و نما . عایق رطوبتی نانوایزوکاور روی دیواره ها و نمای ساختمان اجرا می شود . فروش عایق رطوبتی حرارتی ضدجلبک و ضدقارچ نانوایزوکاور . . مواد محلول نانوپلیمری ،جایگزین ایزوگام جهت ...

5 ماه پیش

عایقکاری استخر در شیراز، عایقکاری موزاییک بام در شیراز

... نانوایزوکاور بام در شیراز ، عایق نانوایزوکاور نما،عایق نانوایزوکاور استخر. عایق استخری در شیراز . رنگ استخر در شیراز . عایق پشتبام در شیراز . نانوعایق رطوبتی بام، عایقکاری پشتبام،عایق بام ...

5 ماه پیش

عایقکاری با نانو در شیراز روی نما و پشتبام ؛عایق رطوبتی ضدجلبک در شیراز

... دیوار نمای خارجی ساختمان با نانو در شیراز. . عایقکاری و ایزوله نما و دیواره های ساختمان با "رنگ نانو ضدجلبک" و "پوشش نانویی آنتی باکتری". "آببندی نانویی نما" با عایق رطوبتی نانوایزوکاور . "...

5 ماه پیش

فروش عایق رطوبتی نانو ضد قارچ و باکتری رفع نم آببندی ضد یووی

... بودن در برابر تنش های ناشی از انبساط و انقباض سطح مقاوم بوده و ترک نمی خورد،پوسته نمی شود،رنگ پریده نمی شود و دارای دوام و عمر بالایی روی نما است . . . عایق رطوبتی نانوایزوکاور با بهره ...

5 ماه پیش

آببندی استخر در شیراز ؛ رنگ نانو در شیراز

عایق استخر نانوایزوکاور . آببندی استخر با چسب نانو در شیراز . فروش عایق و رنگ نانو ضدجلبک ضدیووی در شیراز . . عایق رطوبتی نانوایزوکاور بجای ایزوگام برای آببندی استخر در شیراز استفاده می شود . . ...

یک سال پیش

رنگ سفید نانو روی دیوار و نمای ساختمان

رنگ سفید نانو نمای ساختمان . نانو کردن نمای ویلا با رنگ سفید نانوایزوکاور . پوشش نانوی نما . عایق نانوی نما بصورت رنگ سفید روی دیوار و نمای ساختمان . . نانوی نما با رنگ سفید نانوایزوکاور . نانوی رنگی ...

یک سال پیش