انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
8 مورد آگهی یافت شد.

نمایندگی عایق رطوبتی نانوایزوکاور در تبریز

..." مناسب برای "عایق کردن استخر در تبریز" می باشد و دارای دوام و عمر بالایی است و ترک نمیخورد. . "رنگ ضدجلبک استخر نانوایزوکاور" برای "رنگ آمیزی استخر" و "عایق استخر کشاورزی" و "عایق استخر پرورش ...

دیروز

عایق نانو در کرمانشاه ،عایقکاری با نانو در کرمانشاه

... می باشد؛ عایق نانوایزوکاور برای عایق کاری پشت بام محصولات متنوعی دارد ؛. . - عایق کریستالی بی رنگ به صورت ژل درزگیر برای بندکشی. - عایق کریستالی رقیق به صورت محلول شیری رنگ برای پوشش کامل پشت ...

دیروز

فروش رنگ نانو در کرمانشاه ، فروش چسب آببندی استخر کرمانشاه

فروش رنگ نانو در کرمانشاه ، فروش چسب آببندی استخر کرمانشاه. . . عایق نانوایزوکاور و رنگ نانواییزوکاور در کرمانشاه :. عایق دیوار و نمای نانو جهت عایقکاری و آببندی دیوار ها و سقف در کرمانشاه . . "...

دیروز

عایق استخر در کرمانشاه ،چسب اببندی در کرمانشاه

عایق نانو در کرمانشاه و رنگ نانو در کرمانشاه . چسب آببندی ضدآب در کرمانشاه . عایقکاری استخر در کرمانشاه با مواد نانویی. عایقکاری استخر در کرمانشاه ،عایق استخری ضدجلبک نانو. آببندی استخر در کرمانشاه ...

دیروز

عایق استخر در کرمانشاه ،آببندی استخر در کرمانشاه

... عایق رطوبتی نانوایزوکاور. آببندی استخر در کرمانشاه با عایق رطوبتی نانوایزوکاور. . آببندی استخر با رنگ نانوپلیمری سبک و بدون ترک خوردگی انجام می شود. آببندی استخر با رنگ نانوایزوکاور و قلممو بدون ...

دیروز

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . . فروش رنگ نانو و فروش عایق نانو ی آببندی استخر در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش مواد نانوعایق به ...

دیروز

آببندی با عایق استخری ضدضجلبک نانوایزوکاور

آببندی استخر با عایق استخری ضدجلبک نانوایزوکاور . رنگ استخری ضدجلبک نانوایزوکاور. . رنگ ضدجلبک نانو با چسبندگی بالا به انواع مصالح ساختمانی می چسبد و جلوی نفوذ رطوبت را میگیرد . . آببندی استخر و ...

دیروز

عایق کاری بام و سرویس با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور

... انواع پشتبام . مواد عایق نانوایزوکاور بصورت "عایق رطوبتی" براحتی با قلممو قابل اجرا می باشند . . "رنگ نانو روی نما" بصورت "عایق رطوبتی ضدآب نما". حل مشکل رطوبتی و نشتی در ساختمان با عایق های "...

دیروز