انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
26 مورد آگهی یافت شد.

رنگ نانوعایق در شیراز

فروش چسب نانو پلیمر و عایق رطوبتی ضدآب در شیراز و بوشهر

فروش چسب نانو پلیمر و عایق رطوبتی ضد آب در شیراز و بوشهر. فروش نانو عایق رطوبتی و چسب نانو پلیمری در شیراز و بوشهر (عایقکاری در بوشهر و شیراز با نانو انجام می شود و دیگر نیازی یبه ایزوگام نیست). سطوح ...

6 ماه پیش

اجرای نانوی پشتبام جهت آببندی موزاییک و سنگ

.... از عایق های نانوایزوکاور هم به صورت عایق سفید و رنگی ، و هم به صورت عایق کریستالی شفاف بدون تغییر رنگ سطح می توان استفاده کرد . . . آببندی با مواد نانو بدون تخریب . "عایقکاری با نانو" در تهران جهت "...

7 ماه پیش

عایق پشتبام موزاییک در شیراز با نانوعایق کریستالی

عایق پشتبام موزاییک در شیراز با نانوعایق کریستالی . . رفع نم پشتبام در شیراز با عایق نانوایزوکاور ضدآب بدون تخریب موزاییک . نانو کردن پشتبام در شیراز بدون نیاز به ایزوگام . . نمایندگی عایق رطوبتی ...

7 ماه پیش

عایق استخر در شیراز

... مواد عایق نانوایزوکاور درجه یک . . نمایندگی نانو در شیراز . آببندی استخر در شیراز. عایق استخری و رنگ استخری ضدجلبک نانوایزوکاور . . فروش رنگ و عایق نانوی استخری جهت آببندی استخر و آبنما در سراسر ...

7 ماه پیش

نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز ،نانوی نما در شیراز

... . . نانو کردن نما در شیراز ،عایق رطوبتی نانو در شیراز. آببندی در شیراز با مواد نانوکریستالی بی رنگ . . نانو کردن دیواره های آجری و نانو کردن آجرنما در شیراز. "نمایندگی نانوعایق در شیراز" . تولید ...

7 ماه پیش

عایق نانو در شیراز ،رنگ نانوعایق در شیراز

عایق نانو در شیراز . رنگ نانوایزوکاور در شیراز . . رنگ نانو روی نما در شیراز،نانو کردن دیوار در شیراز . نانو کردن آجرنما در شیراز. نانوی ضدشوره آجرنما در شیراز. . پوشش نانویی نما در شیراز. نانو کردن ...

7 ماه پیش

رنگ استخر نانو و عایق استخر در شیراز

آببندی استخر با رنگ استخری ضدجلبک نانوکاور در شیراز. "عایقکاری استخر" با "ؤنگ استخری نانوایزوکاور" با قلممو انجام می شود و دیگر نیازی به عایقهای قدیمی هم نیست !. . "عایق رنگ استخری نانوایزوکاور" ...

7 ماه پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . . فروش رنگ نانو و فروش عایق نانو ی آببندی استخر در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش مواد نانوعایق به ...

7 ماه پیش

عایق رطوبتی نانو استخر در مشهد ، فروش مواد نانو شیراز

..." مناسب جهت "عایق دیوار کناری در شیراز" ،"عایق دیوار در معرض باران" ،"عایق نمای اصلی ساختمان" ،"رنگ نانو روی نما در شیراز" ،"ؤنگ نانو ضدیووی روی دیوار در شیراز" و ..... . . "رنگ نانو کشسان و ...

7 ماه پیش

رنگ نانو روی پشتبام، عایقکاری پشتبام

عایقکاری پشتبام با رنگ نانوایزوکاور. . رنگ عایق نانو با وزن کم روی لام . عایق سبک پشتبام نانوایزوکاور . . رنگ عایق نانو روی پشتبام . . نانو روی پشتبام ، عایق نانو آببندی روی پشتبام . . عایقکاری ...

7 ماه پیش

عایق نانو در شیراز،چسب ضدآب در شیراز

... نیاز به تخریب سطح . . "عایق ضدآب نانوایزوکاور در شیراز" جهت عایقکاری و رفع نم سطح بام و استخر . . "رنگ نمای ساختمان در شیراز" جهت غبارگریز کردن نما و ضدآب کردن دیواره های نما . . افزایش عمر نما در ...

7 ماه پیش

عایق کاری استخر در شیراز با رنگ استخری نانوایزوکاور

... در شیراز . فروش مواد نانوعایق ضدآب در شیراز . . عایقکاری شیروانی با مواد نانو در شیراز. رنگ نانو روی شیروانی در شیراز . . "آببندی استخر در شیراز" با مواد "ؤنگ استخری ضدجلبک" نانوایزوکاور ....

7 ماه پیش

عایق شیروانی و عایق سقف سوله در شیراز

... کاری شیروانی و عایق سقف سوله نانوایزوکاور. . عایق سقف سوله با عایق نانوایزوکاور ضدآب و ضدجلبک . رنگ نانو روی شیروانی جهت عایقکاری شیروانی و عایقکاری سقف سوله بجای ایزوگام . . آببندی در شیراز . ...

7 ماه پیش

آببندی پشتبام با عایق نانوایزوکاور در شیراز

... در شیراز. . تولید و فروش مواد ضدآب نانو در شیراز. . عایقکاری و رفع نم در شیراز. . بهترین رنگ نما در شیراز بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن . رنگ ساختمانی درجه یک جهت رنگ آمیزی نمای بیرونی ...

7 ماه پیش

فروش چسب آببندی سیمان جهت آببندی در زنجان

..." مناسب جهت "عایق دیوار کناری در زنجان " ،"عایق دیوار در معرض باران" ،"عایق نمای اصلی ساختمان" ،"رنگ نانو روی نما در زنجان " ،"رنگ نانو ضدیووی روی دیوار در زنجان " و ..... . . "رنگ نانو کشسان و ...

7 ماه پیش

فروش چسب آببنده ملات جهت آببندی در شیراز

عایق چسب ضدآب در شیراز . . فروش مواد رنگ نانو ضدجلبک در شیراز . . عایقکاری و آببندی در شیراز . فروش "چسب آببندکننده" سیمان و بتن جهت "آببندی در شیراز". عایقکاری با مواد نانو در شیراز . "آببندی در ...

7 ماه پیش

فروش مواد عایق نانوایزوکاور آببند در شیراز

... شیراز دارای حالت الاستیکی و ارتجاعی و کشسان می باشد و ترک نمی خورد . . عایق نانوایزوکاور در شیراز رنگ استخری ضدجلبک می باشد .. عایق نانوایزوکاور در شیراز پایه آب بوده و به محیط زیست آسیب نمیرساند . ...

7 ماه پیش

عایق نانو در شیراز،فروش عایق نانو در شیراز،عایقکاری با مواد عایق نانو در شیراز

... . عایقکاری سقف سوله در شیراز . فروش مواد عایق رطوبتی نانو در شیراز . عایق رنگی روی نما در شیراز . رنگ نانو روی نما در شیراز . نانو روی دیوار سیمانی و نانو روی دیوار بتنی در شیراز . رنگ نانو روی ...

7 ماه پیش

عایقکاری استخر در شیراز، عایقکاری موزاییک بام در شیراز

... نانوایزوکاور بام در شیراز ، عایق نانوایزوکاور نما،عایق نانوایزوکاور استخر. عایق استخری در شیراز . رنگ استخر در شیراز . عایق پشتبام در شیراز . نانوعایق رطوبتی بام، عایقکاری پشتبام،عایق بام ...

7 ماه پیش

عایق نانو روی بام در شیراز،عایقکاری پشتبام در شیراز،آببندی در شیراز

... ضدآب. عایق نانو روی موزاییک بام در شیراز. عایق نانو روی آجرنما در شیراز. پوشش نانویی نما در شیراز. رنگ نمای سیمانی در شیراز با رنگ ضدترک خوردگی . بهترین رنگ و عایق نانو در شیراز. نانوایزوکاور در ...

7 ماه پیش

نانوعایق بام در شیراز،عایقکاری پشتبام در شیراز،عایق بام در شیراز

... . نانوعایق رطوبتی بام در شیراز. ، عایقکاری پشتبام،عایق بام نانوایزوکاور در شیراز. . ویژگی و مزایای رنگ عایق نانوایزوکاو بام در شیراز. : . - عایق نانوایزوکاور در شیراز همزمان عایق رطوبتی و همزمان ...

7 ماه پیش

عایقکاری پشتبام با نانوعایق نانوایزوکاور در شیراز

... و چسب ساختمانی نانو . . عایق نانو برای ضداب کردن استخر و عایق کردن بام در شیراز . آببندی پشتبام با رنگ عایق ضد جلبک نانوایزوکاور. عایقکاری پشتبام با عایق نانو باکیفیت و بادوام . عایقکاری بام با ...

7 ماه پیش

عایق ضدشوره نانو جهت آبگریز کردن آجرنما و سنگ نما در شیراز

... جهت" آبگریز کردن آجرنما" و عایقکاری سنگ نما در شیراز. پوشش نانو به صورت "عایق کریستالی" و "عایق بی رنگ" روی دیوار نمای خارجی ساختمان اجرا می شود و سطح نما را ایزوله می کند . . . "عایق نانو ضدجلبک" ...

7 ماه پیش

عایقکاری با نانو در شیراز روی نما و پشتبام ؛عایق رطوبتی ضدجلبک در شیراز

... دیوار نمای خارجی ساختمان با نانو در شیراز. . عایقکاری و ایزوله نما و دیواره های ساختمان با "رنگ نانو ضدجلبک" و "پوشش نانویی آنتی باکتری". "آببندی نانویی نما" با عایق رطوبتی نانوایزوکاور . "...

7 ماه پیش

فروش عایق رطوبتی نانو ضد قارچ و باکتری رفع نم آببندی ضد یووی

... بودن در برابر تنش های ناشی از انبساط و انقباض سطح مقاوم بوده و ترک نمی خورد،پوسته نمی شود،رنگ پریده نمی شود و دارای دوام و عمر بالایی روی نما است . . . عایق رطوبتی نانوایزوکاور با بهره ...

7 ماه پیش

آببندی استخر در شیراز ؛ رنگ نانو در شیراز

عایق استخر نانوایزوکاور . آببندی استخر با چسب نانو در شیراز . فروش عایق و رنگ نانو ضدجلبک ضدیووی در شیراز . . عایق رطوبتی نانوایزوکاور بجای ایزوگام برای آببندی استخر در شیراز استفاده می شود . . ...

یک سال پیش