در جستجوی

ساب غلتکی

2 مورد آگهی یافت شد.

خرید و فروش انواع دستگاه هایه صنعتی

.... . اقلام عمده خود را بشرح ذیل اعلام میدارد📝. 1📌انواع کوره رولری و ریلی و ..... . 2_📌دستگاه ساب . 3_📌 دستگاه نانو . 4_📌 دستگاه بسته بندی کاشی . 5_📌دستگاه چاپ دیجیتال . 6_📌رنگ و لعابها . ...

2 ماه پیش

دستگاه صنعتی

.... . اقلام عمده خود را بشرح ذیل اعلام میدارد📝. 1📌انواع کوره رولری و ریلی و ..... . 2_📌دستگاه ساب . 3_📌 دستگاه نانو . 4_📌 دستگاه بسته بندی کاشی . 5_📌دستگاه چاپ دیجیتال . 6_📌رنگ و لعابها . ...

2 ماه پیش