در جستجوی

سمعک کراس

1 مورد آگهی یافت شد.

سمعک های CROS و BICROS برای آنها که فقط یک گوششان می شنود

... بر این، در محیط های پر سروصدا و شلوغ درک گفتار برای شما بسیار سخت خواهد بود. برای حل این مشکل، سمعک های ویژه ای تحت عنوان سمعک های CROS و BICROS توسط کلینیک شنوایی نسیم قیطریه، برای شما تجویز می ...

یک سال پیش