سوله استوک

(1مورد آگهی)

... و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی با سابقه فروش و بدون رقیب در استان .. • زمین 6000 متر .. • سالن و سوله تولید 1600 متر و 1200 متر جمعا 2800 متر .. • ساختمان اداری 100 متر.. • ساختمان سرایداری 60 متر ...

مشاهده آگهی