انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

سیلوبگ

سیلو بگ

اگر در انبار کردن محصولات زیر با با مشکل کمبود فضای ذخیره سازی مواجه هستید از سیلو بگ های ملت بافت برای حل این مشکل استفاده کنید؛ برای ذخیره سازی محصولات کشاورزی از قبیل انواع غلات و پالس هایی مانند ...

3 روز پیش