در جستجوی

شبکه شیلنگ های آتش نشانی

2 مورد آگهی یافت شد.

منبع آب آتش نشانی - بوستر پمپ آتش نشانی

... افزایش می دهد.. از جمله کاربردهای بوستر پمپ آتشنشانی :. * سیستم های اسپرینکلر ( Sprinkler ). * شبکه شیلنگ های آتش نشانی. * سیستم های مه پاش ( Water Mist ). * سیستم های فوم. بوستر پمپ های دور ...

19 روز پیش

طراحی نظارت اجرا و نگهداری سیستم اعلام و اطفای حریق-آتش نشانی و اخذ تاییدیه از سازمان آتش نشانی

... و محاسبه سیستم تهویه پارکینگ ها . - طراحی و محاسبه سیستم تهویه تاسیسات . - طراحی و محاسبه سیستم شبکه آب افشانه اتوماتیک (اسپرینکلر) جهت تمامی پارکینگ ها. - طراحی و محاسبه سیستم شبکه آتش نشانی و ...

3 سال پیش