انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

شکل گیری ستون های خاک سیمان

طرح و اجرای تخصصی اختلاط عمیق خاک در سراسر کشور

بکارگیری روش های مهندسی ژئوتکنیک در رفع مشکلات خاک های مسئله دار مربوط به پروژه های در حال ساخت یا ساخته شده و بهسازی آنها موثر می باشد. . یکی از خدمات شرکت مهندسی آساکو در زمینه بهسازی و مقاوم سازی ...

یک سال پیش