در جستجوی

شیوه پیشگیری در طب ایرانی

3 مورد آگهی یافت شد.
ویژه

متخصص طب هالستیک (کل نگر)

... سلامت جامعه ایرانی و بشری می باشد.. این موسسه با اهداف مهمی همچون احیاء طب ایرانی، اصلاح نسخ و شیوه پیشگیری و درمان در طب ایرانی و مدرنیزه کردن یافته های طب ایرانی فعاليت مستمري ...

24 دقیقه پیش
ویژه

متخصص طب سنتی و مزاج شناسی دکتر مهدیه صنعتگر

... سلامت جامعه ایرانی و بشری می باشد.. این موسسه با اهداف مهمی همچون احیاء طب ایرانی، اصلاح نسخ و شیوه پیشگیری و درمان در طب ایرانی و مدرنیزه کردن یافته های طب ایرانی فعاليت مستمری دارند…

23 دقیقه پیش
ویژه

طب سنتی و مزاج شناسی دکتر مهدیه صنعت گر

... برای سلامت جامعه ایرانی و بشری می باشد.. این موسسه با اهداف مهمی همچون احیاءطب ایرانی،اصلاح نسخ و شیوه پیشگیری و درمان در طب ایرانی و مدرنیزه کردن یافته های طب ایرانی فعاليت مستمري دارند…

24 دقیقه پیش