انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
4 مورد آگهی یافت شد.

عایقکاری و رفع نشتی در کرمانشاه

عایق استخر در کرمانشاه ،چسب اببندی در کرمانشاه

عایق نانو در کرمانشاه و رنگ نانو در کرمانشاه . چسب آببندی ضدآب در کرمانشاه . عایقکاری استخر در کرمانشاه با مواد نانویی. عایقکاری استخر در کرمانشاه ،عایق استخری ضدجلبک نانو. آببندی استخر در کرمانشاه ...

6 ماه پیش

عایق استخر در کرمانشاه ،آببندی استخر در کرمانشاه

... خوردگی انجام می شود. آببندی استخر با رنگ نانوایزوکاور و قلممو بدون نیاز به اجراکار اجرا می شود. عایقکاری فوری استخر د رکرمانشاه با مواد نانویی. . عایق نانوایزوکاور استخر در کرمانشاه. عایق رطوبتی ...

6 ماه پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... نانوپلیمری ضدآب می باشد که این محصولات نانو بجای ایزوگام جهت آببندی انواع سطوح استفاده میشود.. . عایقکاری و رفع نم و نشتی با عایق نانوایزوکاور با قلممو انجام میشود و انواع سطوح را ایزوله میکند . . ...

6 ماه پیش

عایق کاری بام و سرویس با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور

... با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور. "فروش عایق رطوبتی نانوایزوکاور" : نانوعایق ضدجلبک جهت آببندی و عایقکاری بجای ایزوگام . "عایق نانویی ضدجلبک" نانوایزوکاور مناسب جهت ایزوله و آببندی انواع پشتبام . ...

6 ماه پیش