انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
7 مورد آگهی یافت شد.

فروش هورمون ریشه زای ایندول بوتریک اسید

ویژه

مرکز پخش هورمون های ریشه زای IBA و NAA زیست آزما

... زای ایندول بوتریک اسید و نفتالیک استیک اسید. مرکز پخش هورمون های ریشه زای IBA و NAA زیست آزما. فروش ویژه هورمون های IBA و NAA با خلوص بالا از مرک آلمان و سیگما آمریکا. این هورمون ها با مقادیر ...

43 دقیقه پیش
ویژه

فروشگاه دنیای هورمون های گیاهی اکسین اتفن سیتوکینین

فروشگاه دنیای هورمون های گیاهی اکسین اتفن سیتوکینین جبرلین در کشور. . . مرکز تخصصی فروش انواع هورمون های گیاهی- ریشه زا در کشور. علاوه بر کاربرد گسترده هورمون های گیاهی در کشت و پروش گیاهان ، در ...

43 دقیقه پیش
ویژه

دنیای هورمون ریشه زای ایندول بوتریک اسید، IBA

...) . دنیای هورمون ریشه زای ایندول بوتریک اسید (IBA) و نفتالیک استیک (NAA) سیگما آمریکا. مرکز تخصصی فروش انواع هورمون های گیاهی ریشه زا در کشور مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد آماده ارائه مشاوره و عرضه ...

43 دقیقه پیش

فروش ویژه هورمون ریشه زای ایندول بوتریک مرک آلمان

فروش ویژه هورمون ریشه زای ایندول بوتریک مرک آلمان با قیمت استثنایی شرکت زیست آزما. ایندول بوتریک اسید IBA یک هورمون ریشه زای قوی برای ریشه دار کردن قلمه های گلها و درختان است که باعث ریشه زایی فوری ...

دیروز

دنیای هورمون ریشه زای ایندول بوتریک اسید(IBA) و نفتالیک استیک (NAA) سیگما آمریکا

... آمریکا. . ایندول -3-بوتیریک اسید, هورمون ریشه زایی, هورمون قلمه زنی, نفتالن استیک اسید, NAA, فروش نفتیل استیک اسید, هورمون ضد ریزش میوه,فروش 4-کلروفنوکسی استیک اسید, نفتوکسی استیک اسید سیگما, ...

دیروز

فروشگاه دنیای هورمون های گیاهی اکسین اتفن سیتوکینین جبرلین درکشور

فروشگاه دنیای هورمون های گیاهی اکسین اتفن سیتوکینین جبرلین درکشور. . . مرکز تخصصی فروش انواع هورمونهای گیاهی- ریشه زا درکشور. علاوه بر کاربردگسترده هورمون های گیاهی در کشت و پروش گیاهان، در زمینه ...

دیروز

مرکز پخش هورمون های ریشه زای IBA و NAA زیست آزما

... زای ایندول بوتریک اسید و نفتالیک استیک اسید. مرکز پخش هورمون های ریشه زای IBA و NAA زیست آزما. فروش ویژه هورمونهای IBA و NAA با خلوص بالا از مرک آلمان و سیگما آمریکا. این هورمونها با مقادیر ...

دیروز