انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
2 مورد آگهی یافت شد.

فروش nadph اکسیداز

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آزیم های سلولی

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آزیم های سلولی در شرکت زیست آزما. . یکی از کاربرد های اصلی پروتئیناز K حذف DNase و RNase در فرآیند استخراج اسید نوکلئیک است .. این آنزیم حداقل 2 سال در دمای منفی 20 درجه ...

12 ساعت پیش

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آنزیمهای سلولی در شرکت زیست آزما

فروش ویژه پروتئیناز K و دیگر آنزیمهای سلولی در شرکت زیست آزما . . یکی از کاربردهای اصلی پروتئیناز K حذف DNase و RNase در فرایند استخراج اسید نوکلئیک است. . این آنزیم حداقل 2 سال در دمای منفی 20 ...

12 ساعت پیش