انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

کسب و کارها و مشاغل مختلف در ایران

قالب موزاییک Coin3 شرکت مل قالب لاستیکی موزاییک سکه3 کد : 127

مشخصات قالب موزاییک coin3 شرکت مل. در جدول زیر مشخصات قالب موزاییک coin3 شرکت مل را مشاهده می نمایید :. . ابعاد : 𝟑𝟎 × 𝟑𝟎 × 𝟑𝒄𝒎𝟑. . وزن : 𝟏𝟓𝟎𝟎±𝟐𝟎𝒈𝒓. . کد : 127

یک سال پیش