انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

لرزه نگار درون چاهی

دستگاه لرزه نگار درون چاهی دانهول

سامانه ی لرزه نگار درون چاهی دانهول با بدست آوردن پروفیل عمودی لرزه ای، جهت تعیین تیپ زمین بصورت غیرمخرب استفاده می گیرد که قابل استفاده برای کاربردهای عمرانی ، صنایع دفاعی ورشته های دانشگاهی نیز می ...

یک سال پیش