انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
2 مورد آگهی یافت شد.

لرزه نگار درون چاهی

لرزه نگار درون چاهی دانهول تعیین تیپ زمین سیسموگراف

دانهول لرزه نگار درون چاهی سیسموگراف تعیین تیپ زمین. سامانه لرزه نگار درون چاهی "دانهول" یا دستگاه سیسموگرافی عمقی یکی از تجهیزات اندازه گیری در حوزه زمین شناسی می باشد که با به دست آوردن اطلاعات ...

یک ماه پیش

دستگاه لرزه نگار درون چاهی دانهول

سامانه ی لرزه نگار درون چاهی دانهول با بدست آوردن پروفیل عمودی لرزه ای، جهت تعیین تیپ زمین بصورت غیرمخرب استفاده می گیرد که قابل استفاده برای کاربردهای عمرانی ، صنایع دفاعی ورشته های دانشگاهی نیز می ...

2 سال پیش