در جستجوی

ماینیینگ

1 مورد آگهی یافت شد.

نمایندگی مرکزی و مجاز تعمیر ماینر (بیت کوین )

نماینده مرکزی و مجاز تعمیرات تخصصی ماینر و بیت کوین (شرکت جزیره ). . دستگاه ماینر(استخراج بیت کوین ) مورد نظر به محض پذیرش در بخش نمایندگی تعمیر ، توسط کارشناسان بررسی و ایراد سیستم مشخص خواهد شد.. ...

29 روز پیش