انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
5 مورد آگهی یافت شد.

مراقبت از نوزادن

موسسه ی امداد پرستاری ضربان

... صد گارانتی، با قرارداد رسمی و ارائه خدمات VIP. ***مرکز پرستاری ضربان عضو رسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت ونگهداری از سالمند، بیمار و کودک میباشد دارای کادرپرسنلی متخصص و مجرب جهت ارائه کلیه خدمات ...

یک سال پیش

اعزام پرستار به صورت شبانه روزی در منزل

... گارانتی، با قرارداد رسمی و ارائه خدمات VIP***. ***مرکز پرستاری ضربان عضو رسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت ونگهداری از سالمند، بیمار و کودک میباشد دارای کادرپرسنلی متخصص و مجرب جهت ارائه کلیه خدمات ...

یک سال پیش

مادریارو همیار جهت مراقبت و نگهداری کودک و نوزاد در منزل به صورت تمام وقت

... در صد گارانتی، با قرارداد رسمی و ارائه خدمات VIP. مرکز پرستاری ضربان عضو رسمی انجمن مؤسسات و مراکز مراقبت ونگهداری از سالمند، بیمار و کودک میباشد دارای کادرپرسنلی متخصص و مجرب جهت ارائه کلیه خدمات ...

یک سال پیش

پرستار سالمند به منزل

... متخصصین و پرسنل های آماده ، دلسوز، مجرب ، مطمئن ، کارکشته و قابل اعتماد جهت ارائه کلیه خدمات مراقبت و نگهداری از سالمند بیمار کودک در منزل با عقد قرارداد رسمی در خدمت خانوداه های محترم متقاضی ...

یک سال پیش

طبق استاندارد پرستاری، چگونه باید ازسالمندان مراقبت کرد؟

... و سطح بالا گزینش شده و به جرات می توان گفت جزو برترین پرستاران در سطح کشور هستند.. استاندارد های مراقبت از سالمند مرکز ضربان:. 1) اتخاذ تصميمات و اقدامات مددجو محور بر اساس اصول کاربردی و اخلاق ...

3 سال پیش