انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
8 مورد آگهی یافت شد.

مواد ضدجلبک استخری در کرمانشاه

نانوی آبگریکننده ی سنگ و آجرنما نانوایزوکاور

... و نانوی سنگ و نانوی آجرنما . . "رنگ سفید نمای ویلا" با "رنگ نانوایزوکاور" . رنگ نانو روی نما با مواد نانوی آبگریز نانوایزوکاور . . "رنگ نما" با "رنگ نانو ایزوکاور" با ضمانت اجرای نانو . . "...

7 ماه پیش

نمایندگی عایق رطوبتی نانوایزوکاور در تبریز

..." و "عایق استخر پرورش ماهی" استفاده می شود و این محصول "رنگ نانوی پایه آب" است که به مرور زمان مواد نفتی و روغنی هم درون آب استخر پخش نمیکند و به موجودات زنده آسیب نمی زند . . . "عایقکاری در ...

7 ماه پیش

فروش رنگ نانو در کرمانشاه ، فروش چسب آببندی استخر کرمانشاه

... شدن از سطح استخر می باشد که کیفیت و دوام و عمر بالایی دارد . . . عایقکاری و آببندی در کرمانشاه با مواد عایق رطوبتی نانوایزوکاور با قلممو و قلطک و فرچه قابل انجام می باشد . همچنین عایق نانوایزوکاور ...

7 ماه پیش

عایق استخر در کرمانشاه ،چسب اببندی در کرمانشاه

... در کرمانشاه و رنگ نانو در کرمانشاه . چسب آببندی ضدآب در کرمانشاه . عایقکاری استخر در کرمانشاه با مواد نانویی. عایقکاری استخر در کرمانشاه ،عایق استخری ضدجلبک نانو. آببندی استخر در کرمانشاه با عایق ...

7 ماه پیش

عایق استخر در کرمانشاه ،آببندی استخر در کرمانشاه

... با رنگ نانوایزوکاور و قلممو بدون نیاز به اجراکار اجرا می شود. عایقکاری فوری استخر د رکرمانشاه با مواد نانویی. . عایق نانوایزوکاور استخر در کرمانشاه. عایق رطوبتی نانوایزوکاور برای آببندی استخر ...

7 ماه پیش

شرکت تولیدکننده چسب آببندی و عایق نانوکاور

... میکند . . . فروش رنگ نانو و فروش عایق نانو ی آببندی استخر در سراسر کشور و اعطای نمایندگی فروش مواد نانوعایق به شهرستانها . . فروش چسب آببندی و عایق نانوی ضدجلبک و عایق رطوبتی نانوی ضدیووی در ...

7 ماه پیش

آببندی با عایق استخری ضدضجلبک نانوایزوکاور

... بالا به انواع مصالح ساختمانی می چسبد و جلوی نفوذ رطوبت را میگیرد . . آببندی استخر و آبنما با مواد عایق نانوپلییمری نانوایزوکاور. رنگ ضدآب نانوایزوکاور و رنگ ضدآب استخری نانوایزوکاور . . . فروش ...

7 ماه پیش

عایق کاری بام و سرویس با نانوعایق ضدآب نانوایزوکاور

... عایقکاری بجای ایزوگام . "عایق نانویی ضدجلبک" نانوایزوکاور مناسب جهت ایزوله و آببندی انواع پشتبام . مواد عایق نانوایزوکاور بصورت "عایق رطوبتی" براحتی با قلممو قابل اجرا می باشند . . "رنگ نانو روی نما"...

7 ماه پیش