انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
24 مورد آگهی یافت شد.

نانوی آبگریز نما

نانوی آبگریزکننده نما ،نانوی سنگ و آجرنما

عایق های رطوبتی نانوایزوکاور برای انواع نما ؛ نانوی آبگریزکننده ی نما و نانوی آببندی نما . "نانو کردن نما" با "محلول عایق شفاف نانوایزوکاور" بدون تغییر رنگ سطح نما . عایق نانوی سنگ نما و نانوی آجرنما ...

2 روز پیش

نانوی آبگریکننده ی سنگ و آجرنما نانوایزوکاور

نانوی سنگ نما . . نانوی آبگریز نمای سنگ و نانوی سنگ و نانوی آجرنما . . "رنگ سفید نمای ویلا" با "رنگ نانوایزوکاور" . رنگ نانو روی نما با مواد نانوی آبگریز نانوایزوکاور . . "رنگ نما" با "رنگ نانو ...

2 روز پیش

نانوی نما در تهران ،نانوی سنگ و نانوی آجرنما

عایق نانوی آجرنما و نانوی نمای سیمان در تهران. "نانوی آجرنما" و "نانوی نمای سیمان" به صورت پوشش بیرنگ ضدآب . . "عایقکاری نما" با "عایق کریستالی شفاف" و "رنگ نانوایزوکاور"نما انجام می شود . "عایق ...

2 روز پیش

عایق نانو در سمنان برای عایقکاری موزاییک و تراس و

... یا قدیمی . "عایقکاری نانویی در سمنان" با "بهترین نانوعایق" بدون ترک خوردگی و بدون پوسته شدن . رنگ نانوی ضدخش و رنگ نانوی ضدسایش در شاهرود و سمنان . . اجرای عایق نانو روی موزاییک و درزگیر موزاییک ...

2 روز پیش

رنگ نانوی آببندی استخر در مشهد،عایق استخر در مشهد

... و بدون ترک خوردگی . "نانو در مشهد" برای عایقکاری و رنگ آمیزی ساختتمان استفاده می شود . . "رنگ نانوی نما در مشهد" برای رنگ آمیزی نمای هتل ها و آپارتمان ها با عمر بالا بدون پوسته شدن . . "رنگ ...

2 روز پیش

نانوی آبگریز نما در تهران ،نانوی آببندی نما

نانوی آبگریز نما. نانوی آبگریز دیوار بارانگیر . . "عایق رطوبتی نانوایزوکاور" برای عایقکاری و آبگریزی نما . . نانوی آبگریز نمای شسته و نانوی آبگریز نمای سیمان و نانوی آبگریز نمای سنگ . . رنگ نانوی نما ...

2 روز پیش

رنگ سفید نانوی نما ،نانوی آبگریز نما

رنگ نانوی نما جهت پوشش ضدآب سفید نانوی نما. رنگ نانوایزوکاور نما جهت پوشش نانویی نمای بیرونی ساختمان . . "عایق رطوبتی" و "رنگ نانویی نما" و دیوار ساختمان جهت آببندی و رفع نشتی و عایقکاری نما . "عایق ...

2 روز پیش

عایق مخزن فلزی،عایق مخزن بتنی،عایق استخری نانو

... . . "عایق نانویی ضدجلبک" نانوایزوکاور مناسب جهت ایزوله و آببندی انواع پشتبام موزاییکی و سنگی ، نانوی درزگیری موزاییک جهت "ؤفع نم موزاییک" بدون تخریب پشتبام . . رفع نم پشتبام با مواد عایق رطوبتی ...

2 روز پیش

نانوی آجرنما،نانوی دیوار سیمانی

نانوی آجرنما و نانوی دیوار سیمانی با مواد عایق نانوایزوکاور . . پوشش نانوی نما با عایق های نانوایزوکاور به صورت عایق بی رنگ یا عایق رنگی به سلیقه مشتری. چسب درزگیر نانو و عایق نانوی نمای سنگ و آجر . ...

2 روز پیش

نانوی آبگریز سنگ نما در اردبیل

نانوی ابگریز سنگ نما در اردبیل . پوشش نانوی دیوار و نمای ساختمان با مواد عایق کریستالی نانوایزوکاور . . عایق نانوی ابگریز آجرنما و نانوی سنگ نما نانوایزوکاور. "نانوی آجرنما" مقاومت در برابر افتاب و ...

2 روز پیش

عایق نانوی سنگ و سرامیک نما در رشت

عایق نانوایزوکاور در رشت برای عایقکاری سنگ نما و عایقکار ینمای سرامیک با نانو. . نانوی کریستالی بی رنگ و نانوی شفاف آبگریز روی نمای سنگ در رشت . . "عایق نانو در رشت". نمایندگی عایق رطوبتی ...

2 روز پیش

نمایندگی عایق نانوایزوکاور در رشت

... با نانوعایق در رشت . . عایقکاری و آببندی و رفع نشتی با عایق نانوایزوکاور در رشت و گیلان . . نانوی سنگ نما و نانوی سنگ پشتبام با مواد نانوایزوکاور در رشت براحتی انجام می شود و مشکل نم و نشتی ...

2 روز پیش

عایق آبگریز سنگ نمای نانوایزوکاور

رنگ نانوایزوکاور نما و نانوی بیرنگ آبگریز سنگ نما در ساری و آمل و مازندران . . "عایق کریستالی نانوایزوکاور" عایق شفاف نانوی سنگ و آجر نما . . رنگ نانو روی نما و نانوی دیوار جانبی بارانگیر نما در آمل ...

2 روز پیش

رنگ نانوی نما و نانو کردن دیوار نما در اردبیل

رنگ نانوی نما در اردبیل. نانو کردن دیوار در اردبیل. . آببندی در اردبیل . فروش رنگ نانو و عایق رطوبتی نانو در اردبیل. . رنگ نانو الاستیکی بدون ترک خوردن و بدون پوسته شدن در اردبیل . . "رنگ نانو د ر ...

2 روز پیش

عایق رطوبتی نانوایزوکاور رنگ الاستیکی و رنگ ضدجلبک نانو

... . . پوشش سبک پشتبام با مواد نانوپلیمری بدون نیاز به ایزوگام . . نانو کردن پشتبام های قدیمی و رنگ نانوی نمای ساختمان و حل مشکل رطوبتی در ساختمان با مواد نانوایزوکاور . . شرکت نانوایزوکاور تولید ...

2 روز پیش

نمایندگی فروش عایق نانو در اصفهان جهت آب بندی و رفع نم نانو

... نانو ایزوکاور جهت پوشش نانویی نمای سیمان و پوشش آبگریز آجرنما بصورت عایق کریستالی بیرنگ و عایق نانوی رنگی در اصفهان ( عایق نانو دارای تنوع رنگی است که پوسته هم نمی شود ). . نمایندگی عایق نانو ...

2 روز پیش

نانو آبگریز آجرنما نانوایزوکاور ،آببندی آجر نما و سنگ نما

... روی آجرنما و آجرنسوز و سنگ نمای ساختمان نمی شود .. . عایق بندی و آببندی و ایزوله ساختمان با "عایق نانوی بی رنگ شفاف روی آجرنما". . . پوشش نانویی برای نمای آجری ، آببندی و عایق بندی ساختمان با عایق ...

2 روز پیش

عایق رطوبتی حرارتی در بندر ارنزلی، عایق رطوبتی نانو ایزوکار

... نانو ایزوکاور جهت پوشش نانویی نمای سیمان و پوشش آبگریز آجرنما بصورت عایق کریستالی بیرنگ و عایق نانوی رنگی ( عایق نانو دارای تنوع رنگی است که پوسته هم نمی شود ). . . عایق رطوبتی جهت رفع نم در ...

2 روز پیش

عایق کاری نماای سنگ و عایقکاری پشت بام در بندرانزلی

... نانو ایزوکاور جهت پوشش نانویی نمای سیمان و پوشش آبگریز آجرنما بصورت عایق کریستالی بیرنگ و عایق نانوی رنگی ( عایق نانو دارای تنوع رنگی است که پوسته هم نمی شود ). . نمایندگی عایق نانو در ...

2 روز پیش

نمایندگی فروش عایق نانو در بندرانزلی ، عایق کاری نمای ساختمان در بندرانزلی

... نانو ایزوکاور جهت پوشش نانویی نمای سیمان و پوشش آبگریز آجرنما بصورت عایق کریستالی بیرنگ و عایق نانوی رنگی ( عایق نانو دارای تنوع رنگی است که پوسته هم نمی شود ). . نمایندگی عایق نانو در ...

2 روز پیش

عایقکاری و رنگ نانویی نما و دیوار بارانگیر در مازندران

... و گلستان و گیلان ؛ اجرای "نانورنگ نما" ضدیووی بدون تغییر رنگ و بدون پوسته شدن از روی نما ؛ رنگ نانوی بادوام و باثبات روی نما و بدون نیاز به تجدید رنگ نما. . . رنگ نانوایزوکاور نما ، دارای ضمانت ...

2 روز پیش

فروش رنگ نانوی نما ی ساختمان رنگ قابل شستشوآبگریزعایق مخصوص نمای بیرونی ساختمان

فروش رنگ نانو نما . شرکت پایار چکاوک تولید کننده رنگ های ساختمانی رنگ نانو نما مخصوص دیوار بیرونی ساختمان ، رنگ اکریلیک نما مخصوص نمای ساختمان ، رنگ نمای قابل شستشو ، رنگ پایه آب بی بو اکریلیک ، رنگ ...

یک سال پیش

اجرای رنگ نمای ساختمانی رنگ فوق آبگریز نانوی نمای کنیتکس فروش نانو فوق آبگریز مینرال پاششی ماله ای

درود فراوان خدمت همه هموطنان عزیزم . شرکت پایار چکاوک تولید کننده انواع رنگ های ساختمانی رنگ نما نانویی فوق آبگریز و عایق ،رنگ اکریلیک بی بو ،رنگ پلاستیک ، رنگ نیم پلاستیک ، کنیتکس اکریلیک دونه متوسط ...

یک سال پیش

رنگ سفید نانو روی دیوار و نمای ساختمان

رنگ سفید نانو نمای ساختمان . نانو کردن نمای ویلا با رنگ سفید نانوایزوکاور . پوشش نانوی نما . عایق نانوی نما بصورت رنگ سفید روی دیوار و نمای ساختمان . . نانوی نما با رنگ سفید نانوایزوکاور . نانوی رنگی ...

2 سال پیش