انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
4 مورد آگهی یافت شد.

نانوی نمای شسته

نانوی نما در تهران ،نانوی سنگ و نانوی آجرنما

عایق نانوی آجرنما و نانوی نمای سیمان در تهران. "نانوی آجرنما" و "نانوی نمای سیمان" به صورت پوشش بیرنگ ضدآب . . "عایقکاری نما" با "عایق کریستالی شفاف" و "رنگ نانوایزوکاور"نما انجام می شود . "عایق ...

2 روز پیش

نانوی آبگریز نما در تهران ،نانوی آببندی نما

نانوی آبگریز نما. نانوی آبگریز دیوار بارانگیر . . "عایق رطوبتی نانوایزوکاور" برای عایقکاری و آبگریزی نما . . نانوی آبگریز نمای شسته و نانوی آبگریز نمای سیمان و نانوی آبگریز نمای سنگ . . رنگ نانوی نما ...

2 روز پیش

رنگ سفید نانوی نما ،نانوی آبگریز نما

رنگ نانوی نما جهت پوشش ضدآب سفید نانوی نما. رنگ نانوایزوکاور نما جهت پوشش نانویی نمای بیرونی ساختمان . . "عایق رطوبتی" و "رنگ نانویی نما" و دیوار ساختمان جهت آببندی و رفع نشتی و عایقکاری نما . "عایق ...

2 روز پیش

شستشوی نما

... -عمر سنگ و کثیف بودن آن دارد لازم به ذکر است بهترین روش برای محافظت از نما استفاده از خدمات نانوی ساختمان می باشد که از عوامل فرسایشی -باران های اسیدی -جرم و کثیفی محافظت می کند .توجه بعد از ...

2 سال پیش