در جستجوی

نمایندگی تعمیر ماینر

1 مورد آگهی یافت شد.

نمایندگی مرکزی و مجاز تعمیر ماینر (بیت کوین )

... ماینر و بیت کوین (شرکت جزیره ). . دستگاه ماینر(استخراج بیت کوین ) مورد نظر به محض پذیرش در بخش نمایندگی تعمیر ، توسط کارشناسان بررسی و ایراد سیستم مشخص خواهد شد.. پس از عیب یابی برآورد هزینه ی ...

29 روز پیش