در جستجوی

نوار سان استریم

3 مورد آگهی یافت شد.

فروش انواع نوار های آبیاری

نوار آبیاری یا نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های متراکم و ردیفی مناسب است. از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای لنواع سبزیجات، صیفی جات، گیاهان ردیفی و همچنین کشت های گلخانه ای استفاده می شود. قطره ...

19 روز پیش

نوار تیپ آبیاری

02133929061. www.keshtokar.ir. www.keshtokar.com. نوار آبیاری یا نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های متراکم و ردیفی مناسب است. از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای لنواع سبزیجات، صیفی جات، گیاهان ردیفی و ...

22 ساعت پیش

تولید اتصالات آبیاری قطره ای و ارائه دهنده کلیه تج

... 16 با سیستم فیتینگ ؛ شیر تیپ به 20 با سیستم فیتینگ). تولید انواع اتصالات نوارهای آبیاری قطره ای & نوار تیپ & ( رابط تیپ به تیپ ؛ بست ابتدایی تیپ ؛ رابط تیپ به 16 ). تولید انواع واشر ( اورینگهای ...

یک سال پیش