در جستجوی

نوار سان استریم

3 مورد آگهی یافت شد.

فروش انواع نوار های آبیاری

نوار آبیاری یا نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های متراکم و ردیفی مناسب است. از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای لنواع سبزیجات، صیفی جات، گیاهان ردیفی و همچنین کشت های گلخانه ای استفاده می شود. قطره ...

3 روز پیش

نوار تیپ آبیاری

02133929061. www.keshtokar.ir. www.keshtokar.com. نوار آبیاری یا نوار تیپ برای آبیاری قطره ای کشت های متراکم و ردیفی مناسب است. از نوار تیپ برای آبیاری قطره ای لنواع سبزیجات، صیفی جات، گیاهان ردیفی و ...

2 روز پیش

تولید اتصالات آبیاری قطره ای و ارائه دهنده کلیه تج

... 16 با سیستم فیتینگ ؛ شیر تیپ به 20 با سیستم فیتینگ). تولید انواع اتصالات نوارهای آبیاری قطره ای & نوار تیپ & ( رابط تیپ به تیپ ؛ بست ابتدایی تیپ ؛ رابط تیپ به 16 ). تولید انواع واشر ( اورینگهای ...

یک سال پیش