در جستجوی

کاربردهای بوستر پمپ آتشنشانی

4 مورد آگهی یافت شد.

منبع آب آتش نشانی - بوستر پمپ آتش نشانی

... نیز جلو گیری می کند.. بوستر پمپ آتش نشانی فشار آب ورودی را به مقدار مشخصی افزایش می دهد.. از جمله کاربردهای بوستر پمپ آتشنشانی :. * سیستم های اسپرینکلر ( Sprinkler ). * شبکه شیلنگ های آتش نشانی. * ...

19 روز پیش

پرکینز

... شرکت فجیولاتی (Faggiolati) ایتالیا با تولید انواع کفکش ، لجن کش ، لجن کشهای گریندر دار ، میکسر جهت کاربردهای کشاورزی ، صنعتی ، آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی . 6- شرکت پمپ سازی ( DAB ) ایتالیا ...

3 روز پیش

پمپ آب پنتاکس PENTAX

...-شرکت فجیولاتی (Faggiolati) ایتالیا با تولید انواع کفکش ، لجن کش ، لجن کشهای گریندر دار ، میکسر جهت کاربردهای کشاورزی ، صنعتی ، آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی . 6-شرکت پمپ سازی ( DAB ) ایتالیا با ...

3 روز پیش

پمپ آب پنتاکس PENTAX

...-شرکت فجیولاتی (Faggiolati) ایتالیا با تولید انواع کفکش ، لجن کش ، لجن کشهای گریندر دار ، میکسر جهت کاربردهای کشاورزی ، صنعتی ، آب و فاضلاب ، نفت ، گاز و پتروشیمی . 6-شرکت پمپ سازی ( DAB ) ایتالیا با ...

یک سال پیش