در جستجوی

گیفت جشن تکلیف

1 مورد آگهی یافت شد.

گیفت جشن تکلیف

گیفت جشن تکلیف به شکل قلم عروسکی است که نماد دختری محجبه وعفیف ایرانی در روز مراسم تکلیف ه به صورت متحد الشکل در دست دانش اموزان قرار می گیرد که نماد زیبایی وشادابی پوشش اسلامی است.در طرح ها ورنگ ...

یک سال پیش