در جستجوی

FE13

11 مورد آگهی یافت شد.

مشاور طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

...، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک پیشرفته با گازهای FM200,NOVEC IG, CO2 , FE13 و ... برای اتاق سرور و کلیه اماکن دارای تجهیزات الکترونیکی. 4. طراحی و ساخت بوستر پمپ های ...

9 ماه پیش

بوسترپمپ های آتش نشانی و آبرسانی

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

9 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های (استیشن پمپ) آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

10 ماه پیش

سیستم های اعلام حریق متعارف (کانونشنال) و آدرسپذیر

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

10 ماه پیش

سیستم های اطفاء حریق پیشرفته با آب و فوم

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

10 ماه پیش

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته اتوماتیک FM200 CO2 و

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

10 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

...، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی، سیستم هیپوکسی هوا. F&G, Fm200, co2, Argonite, FE13, Sprinkler, watermist, Hypoxic Air, gas detector

یک سال پیش

اطفاء حریق

... همشمند آدرس پذیر و سیستمهای VSD, LHD, HSSD.. - سیستمهای اطفاء حریق اتوماتیک پیشرفته با گازهای FE13, CO2, LG Novec, FM200 و ...... - سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا Firepass ...

یک سال پیش

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته

... ای برخوردار است. از خدمات این شرکت در زمینه اطفاء حریق می توان به موارد زیر اشاره نمود:. FM200. FE13. NOVEC1230. CO2. Argonite. Watermist. . سیستم اطفاء حریق FM200. FM200 به عنوان گزینه مناسبی ...

یک سال پیش

سیستم اعلام و اطفا حریق جنت

... اطفاء اتوماتيک با گاز CO2.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز Aragonite.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز FE13.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز Inert.  سيستم اطفاء اتوماتيک آبي و اسپرينکلر با مارک Angus ...

یک سال پیش

اعلام و اطفا حریق سیستم کنترل تردد UPS

... اطفاء اتوماتيک با گاز CO2.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز Aragonite.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز FE13.  سيستم اطفاء اتوماتيک با گاز Inert.  سيستم اطفاء اتوماتيک آبي و اسپرينکلر با مارک Angus ...

یک سال پیش