در جستجوی

Time Attendance

5 مورد آگهی یافت شد.
ویژه

فروش دستگاه حضور و غیاب و تشخیص چهره مجهز به تب سنج

با محصولات حرفا ایی شرکت دانش بنیان کارا دوهزار با فعالیت در خصوص فروش دستگاه حضور و غیاب و تشخیص چهره مجهز به تب سنج از سرمایه های انسانی خود محافظت نمایید.. الگوریتم تشخیصچهره انسان از تصاویر غیر ...

4 ساعت پیش

اسكنر اثر انگشت با تشخيص زنده بودن فرد

... LAN. access-control-fingerprint-contact-multimedia-wifi. fingerprint time attendance terminal. Time-attendance & Access controller-fingerprint-smart card-Biometric-multimedia. Name:Babak Alamdar-...

3 سال پیش

موس اثر انگشتي با تشخيص زنده بودن فرد Mouse

... LAN. access-control-fingerprint-contact-multimedia-wifi. fingerprint time attendance terminal. Time-attendance & Access controller-fingerprint-smart card-Biometric-multimedia. Name:Babak ...

3 سال پیش

اسکنر اثر انگشت با تشخیص زنده بودن فرد

... agent and distributer of Nitgen Co in Iran. Product: Fingerprint scanner. Access control system. Time attendance system. Finger print Door lock. Hardware-software –solution-sales. Tel:...

3 سال پیش

معرفي ترمينال كنترل دسترسي با قابليت تشخيص چهره

... battery Optional. Communication TCP/IP,RS232/485. USB-HOST Two USB-Host. Wireless Wi-Fi Optional. Time attendance Standard functions ID Card(302 Optional), Automatic Status Switch, Self-Service ...

3 سال پیش