در جستجوی

watermist

9 مورد آگهی یافت شد.

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته اتوماتیک FM200 CO2 و

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

5 ماه پیش

بوسترپمپ های آتش نشانی و آبرسانی

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

5 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های (استیشن پمپ) آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

5 ماه پیش

سیستم های اعلام حریق متعارف (کانونشنال) و آدرسپذیر

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

5 ماه پیش

سیستم های اطفاء حریق پیشرفته با آب و فوم

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

5 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

یک سال پیش

مشاور طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

...، طراحی، نصب، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی. F&G, Fm200, co2,FE13, Sprinkler, watermist

5 ماه پیش

اطفاء حریق

کم خطر ساختن محل کار ، زندگی و تولید با اتکا به فنونی است که باعث افزایش ایمنی میشود. . یکی از راههای بالا بردن ایمنی استفاده از سیستمهای اطفاء حریق استاندارد جهت مقابله و پیشگیری خطرات ناشی از آتش ...

یک سال پیش

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته. شرکت آتشگون با حضور مستمر در مشاوره، طراحی و ارائه خدمات در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک از تجربه و جایگاه ویژه ای برخوردار است. از خدمات این شرکت ...

یک سال پیش