در جستجوی

watermist

9 مورد آگهی یافت شد.

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته اتوماتیک FM200 CO2 و

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

10 ماه پیش

بوسترپمپ های آتش نشانی و آبرسانی

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

9 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های (استیشن پمپ) آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

10 ماه پیش

سیستم های اعلام حریق متعارف (کانونشنال) و آدرسپذیر

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

10 ماه پیش

سیستم های اطفاء حریق پیشرفته با آب و فوم

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

10 ماه پیش

طراحی و ساخت بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی مطابق با استاندارد NFPA20

... اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک، سیستم FM200، شیربرقی FM200، لوازم و تجهیزات FM200، سیستم CO2، سیستم watermist، سیستمهای بازدارنده وقوع حریق از طریق کاهش اکسیژن هوا، شیر پنوماتیک، پنل اعلام حریق، پنل ...

یک سال پیش

مشاور طراح و مجری سیستم های اعلام و اطفاء حریق

...، طراحی، نصب، امداد، نجات، امداد و نجات، کپسول، کپسول آتش نشانی. F&G, Fm200, co2,FE13, Sprinkler, watermist

9 ماه پیش

اطفاء حریق

کم خطر ساختن محل کار ، زندگی و تولید با اتکا به فنونی است که باعث افزایش ایمنی میشود. . یکی از راههای بالا بردن ایمنی استفاده از سیستمهای اطفاء حریق استاندارد جهت مقابله و پیشگیری خطرات ناشی از آتش ...

یک سال پیش

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته

سیستم های اعلام و اطفاء حریق پیشرفته. شرکت آتشگون با حضور مستمر در مشاوره، طراحی و ارائه خدمات در زمینه سیستم های اعلام و اطفاء حریق اتوماتیک از تجربه و جایگاه ویژه ای برخوردار است. از خدمات این شرکت ...

یک سال پیش