در جستجوی

آفات سبزی و صیفی

3 مورد آگهی یافت شد.

ترکیبات پتاسه کیمیا کود بهار ( بلان هوک )

... گوجه فرنگی و ...) و ماندگاری در انبار و سایز میوه میشود.. 3- باعث افزایش مقاومت گیاه (در مقابل آفات و عوامل بیماریزا ) و در برابر خشکی و کم آبی

7 ماه پیش

شرکت مهندسی کشاورزی مهدسبزینه پاسارگاد (مشهد)

... فضاهای سبز مسکونی، ویلایی و اداری. 3-ارائه برنامه کارشناسی زمانبندی تغذیه ی کود گیاهی ومبارزه با آفات وبیماری های زراعی و باغی. 4- ارائه ی جدیدترین نهاده های کشا ورزی(سم، بذر، نهال، کود و ...... 5-...

3 سال پیش

فروش انواع کودهای شیمیایی نانو و NPK کود دامی سم بذر نهال نشا ادوات و ابزار آلات کشاورزی

... ارسال به کلیه شهرستانها ( به صورت گرانوله ، پلیتی و خام ). 3- فروش ویژه انواع سموم کشاورزی جهت دفع آفات و نباتات ( علف کش ها ، قارچ کش ها ، کنه کش ها و حشره کش ها ). 4- فروش ویژه انواع نهال : ( ریشه ...

3 روز پیش