انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
3 مورد آگهی یافت شد.

آموزش طراحی آزمایش ها (DOE) با تاکید بر تنظیم پارامتر الگوریتم های فرا ابتکاری

... الگوریتم های فرا ابتکاری (و یا هر گونه مسئله ای که جواب نهائی آن متاثر از تعدادی پارامتر می باشند) آموزش داده خواهد شد.. . عناوین مهم ترین سرفصل های مورد بحث در این دوره آموزشی، در ادامه آمده اند:. ....

3 سال پیش

موسسه آموزش عالي آزاد هرمزان

موسسه آموزش عالي آزاد هرمزان داراي مجوز از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، استانداري استان تهران ، اداره تشكيلات آموزش شهرداري تهران و پارك علم و فناوري دانشگاه تهران و با هدف ارتقاي سطح دانش ...

3 سال پیش

طراحی آزمایشات minitab doe

1. طراحی آزمایشات (DOE) با نرم افزار Minitab. 2. بهینه سازی به روش RSM با نرم افزار Minitab. 3. تجزیه و تحلیل آماری با Minitab. . .

3 سال پیش