انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

کسب و کارها و مشاغل مختلف در ایران

مهندس معمار

سوابق حرفه ای : 2 سال سابقه در شهرداری ( کنترل نقشه های ساختمانی و پیگیری و ارائه نظر کارشناسی درخصوص پروژه های شهری ) * تعیین حریم ابنیه تاریخی برای میراث فرهنگی * تدریس در آموزشکده سما. . فارغ ...

3 سال پیش