در جستجوی

اجاره تریلی لبه دار

1 مورد آگهی یافت شد.

كفي لبه دار تریلی

... كفي لبه دار با دستگاه كالابرس و چرخهاي سالم و لبه ي يزدي سازو ارزش سيزده ميليون تومان رنگ نارنجي اجاره داده مي شود مستاجر ترجيحااز شهرستان رفسنجان باشد

3 سال پیش