در جستجوی

استاندارد جعبه کمکهای اولیه

1 مورد آگهی یافت شد.

کیف کمکهای اولیه

... مناسب مصارف عمومي و تخصصي از قبيل:. کمکهای اولیه خانگي، مسافرتي، اتومبيل، ورزشي، مراقبتهاي چشمي . استاندارد، سوختگي، بريدگي، سوختگي ناشي از آفتاب ... . در اندازه ها و رنگهاي متنوع . داراي دستگيره ...

2 سال پیش