در جستجوی

امامی تولید کننده پوشش استخر

1 مورد آگهی یافت شد.

کبابپز اتوماتیک - اصفهان

گروه صنعتي شكوهي. تولید کننده كباب پز هاي اتوماتیک. كباب پز ريلي اتوماتیک. بدنه دستگاه و برنرها از پوشش لعاب ضد اسيد و قليايي. شاسي دستگاه از پوشش رنگ الكترواستاتيك. برق تك فاز. تغييرسرعت حركت نوار ...

یک سال پیش