انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
1 مورد آگهی یافت شد.

تحصیل غیرحضوری در تاجیکستان

حضوری نیمه حضوری غیرحضوری - تهران

... و در تعداد زیادی از گرایشها و رشته های علوم کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی دانشجو میپذیرد. طول دوره تحصیل در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به ترتیب 4، 2 و 3 سال است و امکان تحصیل به زبان ...

4 سال پیش