در جستجوی

تیتان کریستال 134

4 مورد آگهی یافت شد.

دی اکسید تیتانیوم پودر پی وی سی pvc - تهران

واردات و توزيع انواع تیتان. تیتان روتايل R900 دپوند ، تیتان روتايل R105 دپوند ، تیتان روتايل R660 زاخلبن ، تیتان روتايل 2190 كرونوس ، تیتان روتايل 100 کریستال ، تیتان روتايل 128 کریستال ، تیتان ...

2 سال پیش

تیتان كرونوس

تیتان روتایل R900 دپوند . . تیات روتایل R105 دپوند . . تیتان روتایل R660 زاخلبن . . تیتان روتایل 2190 کرونوس . . تیتان روتایل 100 کریستال . . تیتان روتایل 128 کریستال . . تیتان روتایل 134 کریستال . . ...

2 ماه پیش

تیتان کرونوس 2190(انواع تیتانیوم دی اکساید)

عرضه مستقیم انواع تیتانیوم دی اکساید. تیتان کرونوس 2190. Titanium Dioxide Kronos. تیتان کرونوس 2220. Titanium Dioxide Kronos. تیتان BLR699. BLR699 Titanium Dioxide. تیتان کریستال عرب 122. Titanium ...

2 سال پیش

روغن Dop

Dopدی او پی. انواع رو غن DOP . DOA .D.I.N.P T.O.T.M. D.B.P. انواع دي اکسيد تيتانيوم رويال اروپايي و چيني. کرونوس(۲۳۶۰_۲۴۵۰_۲۲۲۰_۲۳۱۰_۲۱۹۰). تیتان هاي چيني(۵۵۶۶ .R760 .SR236 (لومونR996)). کريستال عرب (...

2 سال پیش