در جستجوی

سرمایه گذاری و شراکت در قم

2 مورد آگهی یافت شد.

شراکت و سرمایه گذاری

اینجانب تا مبلغ 200 میلیون تومان اماده سرمایه گذاری و شراکت هستم

یک سال پیش

شراکت و سرمایه گذاری

اینجانب اماده سرمایه گذاری و شراکت تا مبلغ 200میلیون تومن(درصورت بازدهی مناسب 100 میلیون به مبلغ فوق اضافه می شود) در انواع مختلف کسب و کار می باشم.

یک سال پیش