انتخاب موقعیت
انتخاب گروهبندی
3 مورد آگهی یافت شد.

شرکت تکنو پخت رفسنجان

دستگاه پخت نان شرکت تکنو پخت رفسنجان 1 5 تن

این دستگاه با حداکثر 14 ماه کارکرد با مشعل دوگانه گازوییل سوز و گازسوز با بهترین کارکرد و تضمین پخت عالی و با حرارت غیر مستقیم به فروش می رسد قابل توجه بیننده گرامی این دستگاه قبل از فروش تست ...

4 سال پیش

دستگاه پخت نان شرکت تکنو پخت رفسنجان 1 5 تن

این دستگاه با کارکرد 1 سال و در حد نو فروش فوری و یا معاوضه با دستگاه فانتزی

5 سال پیش

دستگاه پخت نان شرکت تکنو پخت رفسنجان 1 5 تن

این دستگاه با حداکثر 1 سال کارکرد با مشعل گازوییل سوز و تبدیل به گازسوز با بهترین کارکرد و تضمین پخت عالی و با حرارت غیر مستقیم به فروش یا معاوضه با دستگاه فانتزی نو و یا کم کار

5 سال پیش