در جستجوی

لاویباند آلمان

2 مورد آگهی یافت شد.
ویژه

دستگاه 600 BD متر

دستگاه BD 600، به روز ترین محصول کمپانیLOVIBOND/AQUALYTIC برای اندازه گیری BOD ، اندازه گیری میکروبی آب می باشد. این دستگاه جدید به ویژه برای استفاده در آزمایشگاه ها و تأسیسات تصفیه طراحی شده است و ...

34 دقیقه پیش

قرص پی اچ -قرص فنول رد-قرص پی اچ پالین تست

... تست هم برای کیتهای دستی و هم برای دستگاه کلر سنج موجود می باشد. قرص اندازه گیری پی اچ از کمپانی لاویباند آلمان و قرص اندازه گیری پی اچ از کمپانی لاموت آمریکا. قرص اندازه گیری پی اچ یا فنول رد ...

5 روز پیش